ธพว. ผนึกกำลัง มจธ.- สวทน. ผลักดัน SMEs-Startup 

ธพว. จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกัน 3 สถาบันภาครัฐ ประกอบด้วย ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว. หรือ SME Development Bank) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) และ สำนักงานคณะกรรมการโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) “โครงการพัฒนาผู้ประกอบการ Startup และ SMEs ก้าวไกลครบวงจร” 

Clothes Cool สเปรย์เย็นแบบไทย

อีกหนึ่งนวัตกรรมที่เหมาะกับสภาพอากาศในเมืองไทย และยังเป็นผลิตภัณฑ์ของคนไทย สร้างมาเพื่อแก้ปัญหาอากาศร้าน คือ RINcha (ริญชา) เจ้าของผลิตภัณฑ์ คือ คุณริญรภัสร์ ฐิติพรธัญภัทร์ ผู้ที่นำไอเดียความเป็นไทยด้านอริยสัจ 4 รวมเข้ากับอัตลักษณ์สากล จนได้ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ Clothes Cool เป็นผลิตภัณฑ์ดับร้อนที่มีส่วนผสมของสมุนไพรดับร้อนหลายชนิด มีสรรพคุณใหความเย็นอ่อนได้ยาวนานถึง 2 ชั่วโมง

กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตร Genius Academy รุ่น 2

กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตร Genius Academy รุ่นที่ 2 เพื่อยกระดับ คุณภาพผู้ประกอบการไทยสู่ความเป็นอัจฉริยะ กระทรวงอุตสาหกรรม โดย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) เร่งผลักดันผู้ประกอบการ 150 ราย ที่มีประสบการณ์และผ่านการดำเนินธุรกิจแล้วระดับหนึ่งเข้ารับการฝึกอบรม กับวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านต่างๆ เติมเต็มความฝันผู้ประกอบการไทยก้าวไกลสู่ตลาดสากล                      ภายใต้แนวคิด “150 Days to Dream : 150 วัน ปั้นฝัน สู่ผู้ประกอบการอัจฉริยะ”

ธ.ก.ส. Kick off มาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ธ.ก.ส เปิดโครงการให้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แสดงความประสงค์เข้าร่วมมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยรวบรวมความต้องการและบูรณาการส่วนงานที่เกี่ยวข้อง จัดเมนูการพัฒนาอาชีพเพื่อสร้างรายได้ พร้อมจัดตั้งทีมหมอประชารัฐสุขใจ ระดับอำเภอเข้าไปดูแลและติดตามช่วยเหลือเป็นรายบุคคล รวมถึงการรายงานผลการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง  หวังแก้ไขปัญหาผู้มีรายได้น้อยอย่างตรงจุด

เปิดงานวิจัย เจาะใจคนชอบแชร์ จุดกระแสการตลาด

วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล หรือ CMMU เปิดงานวิจัย “Momentum Marketing เจาะใจคนชอบแชร์ จุดกระแสการตลาด” เผย “ผู้บริโภคกลุ่มแรก” หรือ “มีก่อนใช้ก่อน” (Early Adopters) ผู้เป็นนักจุดกระแสการแชร์ต่อจนโด่งดันสนั่นโลกออนไลน์ มีอิทธิพลต่อการเกิดหรือดับของสินค้าและบริการ จากการรีวิวและบอกต่อไปสู่ผู้บริโภคกลุ่มทั่วไป แนะจับตากลุ่ม Gen Y เหตุมีสัดส่วนเป็นผู้บริโภคกลุ่มแรกและมีกำลังซื้อเพิ่มสูงขึ้นจากการเข้าสู่ตลาดแรงงาน

ธ.ก.ส. ยกระดับภาคการเกษตร

ธ.ก.ส. เผยแผนยุทธศาสตร์ปี 61 เพิ่มขีดความสามารถภาคการเกษตร ปลุกพลัง SMART FARMER ขับเคลื่อนการผลิตตลอดห่วงโซ่มูลค่าสินค้าเกษตร อัปเกรดสู่ผู้ประกอบการ SMAEs เน้นสร้างภูมิคุ้มกัน และแก้ปัญหาความยากจนของเกษตรกรอย่างถาวร ผนึกพลังชุมชน - เชื่อมโยงประชารัฐ บูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเข้มแข็งอย่างยั่งยืน มุ่งสู่เป้าหมาย "ศูนย์กลางทางการเงินภาคการเกษตรและภาคชนบท"

8 เทรนด์ ในการสร้างแบรนด์ในปี 2018

ในฐานะผู้ที่ทำงานด้านการสร้าง แบรนด์ และสื่อสารการตลาดที่ได้มีโอกาสทำงานให้กับลูกค้าหลายกลุ่มทั้งขนาดกลางและขนาดเล็ก รวมถึงการเดินสายบรรยายให้กับผู้ประกอบการ SMEs ทั่วประเทศ ทำให้เห็นเทรนด์ในการสร้างแบรนด์ในปี 2018 ที่จะเป็นปัจจัยบวกสำหรับผู้ประกอบการทั้งขนาดกลางและขนาดย่อม รวมไปถึงรายใหญ่หากมีความเข้าใจและวิ่งตามเทรนด์ได้ทันก็มีโอกาสที่จะพัฒนาและสร้าง    แบรนด์ของตัวเองให้แข็งแกร่งและแข่งขันได้ โดยเฉพาะในยุคที่เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจนตามไม่ทัน ในยุคปัจจุบันนี้

ธ.ก.ส. มอบเงิน เก็บเกี่ยว ปรับปรุงคุณภาพข้าว ปี 60/61

ธ.ก.ส. เร่งเครื่องมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร เตรียมโอนเงินช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าว ปีการผลิต 2560/61 ให้เกษตรกรทั่วประเทศกว่า 3.9 ล้านราย ในอัตราไร่ละ 1,200 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 12,000 บาท เข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรงภายในเดือนธันวาคม 2560 ยกเว้นพื้นที่ภาคใต้ภายในเดือนมีนาคม 2561 โดยปัจจุบันจ่ายไปแล้วกว่า 7.8 แสนราย เป็นเงินกว่า 7 พันล้านบาท

การนิคมฯ พลิกโฉมระบบการอนุมัติ นำเข้า – ส่งออก

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ผุดบริการใหม่รองรับความต้องการของผู้ประกอบการยุคดิจิทัลและการเติบโตของภาคอุตสาหกรรม นำร่องใช้ระบบบริการอนุญาต อนุมัติ นำเข้า-ส่งออก แบบมีคิวอาร์โค้ดโดยไม่ต้องมีลายเซ็นของกนอ. ผู้ประกอบการในนิคมอุตฯ สามารถพิมพ์หนังสืออนุญาตได้ด้วยตนเองซึ่งข้อมูลจะถูกเชื่อมโยงไปยังกรมศุลกากรแบบอัตโนมัติ ผู้ประกอบการสามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้ทันทีเพียงใช้สมาร์ทโฟนสแกนคิวอาร์โค้ดบนหนังสืออนุญาต พร้อมเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจให้มีความสะดวก รวดเร็ว

ซอฟต์แวร์ปาร์ก ร่วมกับ สวทช. อบรมนักวิจัยภาคใต้

ซอฟต์แวร์ปาร์ก ร่วมกับ สวทช. อบรมเชิงปฏิบัติการ “R&D Optimization for Commercialization” ภายใต้โครงการสนับสนุนเร่งการเติบโตของธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย (Research Gap Fund) แก่นักวิจัยคณะทันตแพทยศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เภสัชศาสตร์ โดยมีหน่วยงานส่งบุคลากรเข้าอบรม ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ

1 2 3 26