กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตร Genius Academy รุ่น 2

กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตร Genius Academy รุ่นที่ 2 เพื่อยกระดับ คุณภาพผู้ประกอบการไทยสู่ความเป็นอัจฉริยะ กระทรวงอุตสาหกรรม โดย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) เร่งผลักดันผู้ประกอบการ 150 ราย ที่มีประสบการณ์และผ่านการดำเนินธุรกิจแล้วระดับหนึ่งเข้ารับการฝึกอบรม กับวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านต่างๆ เติมเต็มความฝันผู้ประกอบการไทยก้าวไกลสู่ตลาดสากล                      ภายใต้แนวคิด “150 Days to Dream : 150 วัน ปั้นฝัน สู่ผู้ประกอบการอัจฉริยะ”

ธ.ก.ส. Kick off มาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ธ.ก.ส เปิดโครงการให้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แสดงความประสงค์เข้าร่วมมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยรวบรวมความต้องการและบูรณาการส่วนงานที่เกี่ยวข้อง จัดเมนูการพัฒนาอาชีพเพื่อสร้างรายได้ พร้อมจัดตั้งทีมหมอประชารัฐสุขใจ ระดับอำเภอเข้าไปดูแลและติดตามช่วยเหลือเป็นรายบุคคล รวมถึงการรายงานผลการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง  หวังแก้ไขปัญหาผู้มีรายได้น้อยอย่างตรงจุด

เปิดงานวิจัย เจาะใจคนชอบแชร์ จุดกระแสการตลาด

วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล หรือ CMMU เปิดงานวิจัย “Momentum Marketing เจาะใจคนชอบแชร์ จุดกระแสการตลาด” เผย “ผู้บริโภคกลุ่มแรก” หรือ “มีก่อนใช้ก่อน” (Early Adopters) ผู้เป็นนักจุดกระแสการแชร์ต่อจนโด่งดันสนั่นโลกออนไลน์ มีอิทธิพลต่อการเกิดหรือดับของสินค้าและบริการ จากการรีวิวและบอกต่อไปสู่ผู้บริโภคกลุ่มทั่วไป แนะจับตากลุ่ม Gen Y เหตุมีสัดส่วนเป็นผู้บริโภคกลุ่มแรกและมีกำลังซื้อเพิ่มสูงขึ้นจากการเข้าสู่ตลาดแรงงาน

ธ.ก.ส. ยกระดับภาคการเกษตร

ธ.ก.ส. เผยแผนยุทธศาสตร์ปี 61 เพิ่มขีดความสามารถภาคการเกษตร ปลุกพลัง SMART FARMER ขับเคลื่อนการผลิตตลอดห่วงโซ่มูลค่าสินค้าเกษตร อัปเกรดสู่ผู้ประกอบการ SMAEs เน้นสร้างภูมิคุ้มกัน และแก้ปัญหาความยากจนของเกษตรกรอย่างถาวร ผนึกพลังชุมชน - เชื่อมโยงประชารัฐ บูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเข้มแข็งอย่างยั่งยืน มุ่งสู่เป้าหมาย "ศูนย์กลางทางการเงินภาคการเกษตรและภาคชนบท"

8 เทรนด์ ในการสร้างแบรนด์ในปี 2018

ในฐานะผู้ที่ทำงานด้านการสร้าง แบรนด์ และสื่อสารการตลาดที่ได้มีโอกาสทำงานให้กับลูกค้าหลายกลุ่มทั้งขนาดกลางและขนาดเล็ก รวมถึงการเดินสายบรรยายให้กับผู้ประกอบการ SMEs ทั่วประเทศ ทำให้เห็นเทรนด์ในการสร้างแบรนด์ในปี 2018 ที่จะเป็นปัจจัยบวกสำหรับผู้ประกอบการทั้งขนาดกลางและขนาดย่อม รวมไปถึงรายใหญ่หากมีความเข้าใจและวิ่งตามเทรนด์ได้ทันก็มีโอกาสที่จะพัฒนาและสร้าง    แบรนด์ของตัวเองให้แข็งแกร่งและแข่งขันได้ โดยเฉพาะในยุคที่เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจนตามไม่ทัน ในยุคปัจจุบันนี้

ธ.ก.ส. มอบเงิน เก็บเกี่ยว ปรับปรุงคุณภาพข้าว ปี 60/61

ธ.ก.ส. เร่งเครื่องมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร เตรียมโอนเงินช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าว ปีการผลิต 2560/61 ให้เกษตรกรทั่วประเทศกว่า 3.9 ล้านราย ในอัตราไร่ละ 1,200 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 12,000 บาท เข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรงภายในเดือนธันวาคม 2560 ยกเว้นพื้นที่ภาคใต้ภายในเดือนมีนาคม 2561 โดยปัจจุบันจ่ายไปแล้วกว่า 7.8 แสนราย เป็นเงินกว่า 7 พันล้านบาท

การนิคมฯ พลิกโฉมระบบการอนุมัติ นำเข้า – ส่งออก

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ผุดบริการใหม่รองรับความต้องการของผู้ประกอบการยุคดิจิทัลและการเติบโตของภาคอุตสาหกรรม นำร่องใช้ระบบบริการอนุญาต อนุมัติ นำเข้า-ส่งออก แบบมีคิวอาร์โค้ดโดยไม่ต้องมีลายเซ็นของกนอ. ผู้ประกอบการในนิคมอุตฯ สามารถพิมพ์หนังสืออนุญาตได้ด้วยตนเองซึ่งข้อมูลจะถูกเชื่อมโยงไปยังกรมศุลกากรแบบอัตโนมัติ ผู้ประกอบการสามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้ทันทีเพียงใช้สมาร์ทโฟนสแกนคิวอาร์โค้ดบนหนังสืออนุญาต พร้อมเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจให้มีความสะดวก รวดเร็ว

ซอฟต์แวร์ปาร์ก ร่วมกับ สวทช. อบรมนักวิจัยภาคใต้

ซอฟต์แวร์ปาร์ก ร่วมกับ สวทช. อบรมเชิงปฏิบัติการ “R&D Optimization for Commercialization” ภายใต้โครงการสนับสนุนเร่งการเติบโตของธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย (Research Gap Fund) แก่นักวิจัยคณะทันตแพทยศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เภสัชศาสตร์ โดยมีหน่วยงานส่งบุคลากรเข้าอบรม ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ

ธพว. เปิด Hotline สายด่วน Call center 1357

SME Development Bank ประกาศตั้ง “ศูนย์ติดตามสินเชื่อ เคลียร์ คัท ชัดเจน” Hotline สายด่วน Call center 1357 เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ตอบได้ทุกปัญหาคาใจพร้อมให้คำปรึกษาทุกด้านครบครันในโครงการสินเชื่อและกองทุนสินเชื่อภาครัฐ เน้นสุจริตโปร่งใสทุกขั้นตอน คุณสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ได้สั่งการให้ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย(ธพว. หรือ SME Development Bank)

เจาะลึกอนาคตประเทศไทย สู่โอกาสการลงทุนอย่างผู้นำ

กสิกรไทย จัดงานสัมมนา THE WISDOM Wealth Avenue เจาะลึกอนาคตประเทศไทย สู่โอกาสการลงทุนอย่างผู้นำ เพื่อเป็นแนวทางสำหรับการค้า การลงทุน รวมถึงศึกษาโอกาสและปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่ต้องจับตามองในอนาคต โดยได้รับเกียรติบรรยายพิเศษจาก ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในหัวข้อ “เจาะลึกไทยแลนด์ 4.0 อนาคตประเทศไทย” ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศ เพื่อสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ซึ่งเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในอนาคต และผลักดันประเทศให้ก้าวไปสู่ ‘ไทยแลนด์ 4.0’ ได้อย่างแท้จริง

1 2 3 25