คลัสเตอร์พลังงานทดแทน ดันผู้ประกอบการ สร้างรายได้แบบยั่งยืน

พลังงานเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อการขับเคลื่อนธุรกิจ โดยเฉพาะด้านอุตสาหกรรม พลังงานอย่างไฟฟ้า น้ำมัน เชื้อเพลิงอื่นๆ เป็นตัวหลักที่ทำให้ระบบการผลิตแบบอุตสาหกรรมยังอยู่ได้ แต่นับวันการใช้พลังงานธรรมชาติมีจำนวนมากขึ้น พลังงานทดแทนถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่เข้ามาช่วยในการลดใช้พลังงานธรรมชาติได้เป็นอย่างดี

Gracz ภาชนะกู้โลก ธุรกิจนวัตกรรม ต่อยอด ขายได้ ไม่สิ้นสุด

ปัจจุบันตัวเลขจำนวนการนำโฟมมาใช้เป็นบรรจุภัณฑ์อาหารทั่วโลก โดยเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่กว่า 60 ล้านชิ้น ซึ่งขยะโฟมใช้ระยะเวลาในการย่อยสลายถึง 2,000 ปีต่อ 1 ชิ้น อีกทั้งไม่คุ้มกับการนำไปรีไซเคิลใหม่ ซึ่งจากการใช้โฟมหรือพลาสติก ทำให้ร่างกายอาจได้รับสารปนเปื้อนที่ออกมาจากบรรจุภัณฑ์ดังกล่าว เป็นตัวการหลักในการก่อให้เกิดโรคมะเร็ง โรคโลหิตจาง

กุญแจความสำเร็จในธุรกิจสถานีบริการน้ำมัน

ข้อเสนอแนะสำหรับ SME เลือกระบบแฟรนไชส์ที่มีชื่อเสียงตามระดับการลงทุนที่เหมาะสม ปรับรูปแบบแผนการขายประเภทน้ำมันและโปรโมชั่นให้สอดคล้องกับทำเลที่ตั้ง ควรติดตามนโยบายของภาครัฐและความผันผวนของราคาน้ำมัน   1. บริหารต้นทุน           ลงทุนในธุรกิจขนส่งและคลังน้ำมันตามจุดยุทธศาสตร์ทั่วประเทศ   2. ผสมผสานธูรกิจ Non-Oil           โดยปล่อยเช่าพื้นที่รอบสถานีได้อัตรากำไรมากกว่าทำเอง   3. รูปแบบธุรกิจที่เหมาะสม           COCO : เป็นเจ้าของบริหารงานเอง ลงทุนสูง ขยายช้า           DODO : แฟรนไชส์ ลงทุนต่ำ ขยายเร็ว 4. ทำเลที่ตั้ง           เมืองหลวง […]

สร้างเหมืองทอง ในกองขยะ ธุรกิจ Eco ที่น่าสนใจในปี 2016

หากท่านสังเกตกันให้ดีจะเห็นว่าธุรกิจขยะรีไซเคิลเป็นธุรกิจที่ซ่อนตัวอย่างเงียบๆ ในสังคมไทยมานาน จากคนเก็บขยะ หาเช้ากินค่ำ เปลี่ยนมาเป็นรถซาเล้ง ขยับขึ้นไปเป็นผู้รับซื้อรายเล็ก รายกลาง และโรงงานขนาดใหญ่ที่ต้องการขยะเหล่านี้หลายร้อยหลายพันตันต่อวัน

ECOLOTECH นวัตกรรมน้ำดื่มจากอากาศ

น้ำดื่มที่เราบริโภคกันอยู่ทุกวันนี้ เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์มาจาก “แหล่งน้ำธรรมชาติ” ซึ่งมีทั้งแหล่งน้ำผิวดิน แหล่งน้ำใต้ดิน เรานำน้ำเหล่านี้มาใช้ในการบริโภค ผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อตามยุคสมัย ปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตน้ำดื่มพัฒนาไปมากถึงขึ้น “เปลี่ยนอากาศเป็นน้ำดื่ม” กันแล้ว โดยเลียนแบบกระบวนการฝนตกตามธรรมชาติ และสร้างขอบเขตนวัตกรรมให้อยู่ในเครื่องที่เรียกว่า “Air Water Generator”