หนุน SMEs เชื่อมตลาดออนไลน์นำร่อง 6 จังหวัด

เริ่มแล้วกับการพัฒนาผู้ประกอบการ 6 จังหวัด กับโครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับ SME ปี 2560 เริ่มที่แรก จ.พิษณุโลก เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมอมรินทร์ลากูน โดยมีผู้ประกอบการให้ความสนใจจำนวนมาก

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดอบรมให้ความรู้ภายใต้โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับ SME ปี 2560 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ SME ให้มีช่องทางการตลาดเพิ่มขึ้น เชื่อมโยงการส่งเสริมการตลาดระหว่างกลุ่มผู้ประกอบการ SME ภาคการผลิต กับกลุ่มให้บริการด้านตลาดออนไลน์ให้ขยายความสามารถในการแข่งขันในตลาดออนไลน์ ในพื้นที่ภาคกลาง ภาคเหนือ และกลุ่มธุรกิจตามนโยบาย โดยมีกำหนดจัดอบรมตลอดเดือนสิงหาคมและกันยายน 2560

สำหรับกำหนดการสถานที่การจัดอบรมอีก 5 จังหวัด ได้แก่
วันที่ 17 สิงหาคม 2560 โรงแรมเอเซีย ลำปาง จังหวัดลำปาง
วันที่ 22 สิงหาคม 2560 โรงแรมสุโขทัย เฮอริเทจ รีสอร์ท จังหวัดสุโขทัย
วันที่ 25 สิงหาคม 2560 โรงแรมวาสิฏฐี ซิตี้ จังหวัดสุพรรณบุรี
วันที่ 5 กันยายน 2560 โรงแรมลองบีช ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
วันที่ 15 กันยายน 2560 โรงแรมเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ

ภาพโปสเตอร์งาน ผู้สนใจเข้าอบรมและนำผลิตภัณฑ์มาเข้าร่วมโครงการเพื่อถ่ายภาพโดยช่างภาพมืออาชีพ พร้อมนำไปขึ้นเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซเพื่อจำหน่าย สามารถลงทะเบียนได้ที่ www.smego.rmutt.ac.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้โทร. 086-314-1482

ติดตามชี้ช่องรวย

แสดงความคิดเห็น

เรื่องที่แนะนำ