5 สาขาวิชา จบออกมาเสี่ยงตกงาน

“JobThai.com” เผยสถิติช่วงเงินเดือนโดยเฉลี่ย ป.ตรี เริ่มต้นที่ 11,000 – 25,000 บาท ส่วนสายอาชีวะเริ่มต้นที่ 11,000-15,000 บาท ชี้กลุ่มงานวิทยาศาสตร์/วิจัยพัฒนา คว้าแชมป์ค่าจ้างสูงสุดอยู่ที่ 16,000 – 25,000 บาท

สาขาอาชีพที่นักศึกษาจบใหม่ระดับปริญญาตรีสมัครงานมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่

 • งานธุรการ/จัดซื้อ คิดเป็นร้อยละ 15.3
 • งานผลิต/ควบคุมคุณภาพ และ งานวิศวกรรม คิดเป็นร้อยละ 9.2
 • งานบัญชี/การเงิน คิดเป็นร้อยละ 8.2
 • งานทรัพยากรบุคคล คิดเป็นร้อยละ 7.3

 

สาขาอาชีพที่เปิดรับนักศึกษาจบใหม่ระดับปริญญาตรีมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่

 • งานขาย คิดเป็นร้อยละ 25.7
 • งานบริการลูกค้า คิดเป็นร้อยละ 9.9
 • งานอาหาร/เครื่องดื่ม คิดเป็นร้อยละ 8
 • งานวิศวกรรม คิดเป็นร้อยละ 7.2
 • งานช่างเทคนิค คิดเป็นร้อยละ 6.5

 

สาขาอาชีพที่มีอัตราการแข่งขันสูงสุดในกลุ่มนักศึกษาจบใหม่ระดับปริญญาตรี 5 อันดับแรก ได้แก่

 • งานทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา ต่อ 44 คน
 • งานสื่อสารมวลชน จำนวน 1 อัตรา ต่อ 25 คน
 • งานวิทยาศาสตร์/วิจัยพัฒนา จำนวน 1 อัตรา ต่อ 24 คน
 • งานโลจิสติกส์/ซัพพลายเชน จำนวน 1 อัตรา ต่อ 15 คน
 • งานอาจารย์/วิชาการ จำนวน 1 อัตรา ต่อ 13 คน

 

สาขาอาชีพที่นักศึกษาจบใหม่ระดับอาชีวศึกษาสมัครงานมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่

 • งานช่างเทคนิค คิดเป็นร้อยละ 23.3
 • งานธุรการ/จัดซื้อ และ งานผลิต/ควบคุมคุณภาพ คิดเป็นร้อยละ 15.8
 • งานบัญชี/การเงิน คิดเป็นร้อยละ 10.9
 • งานโลจิสติกส์/ซัพพลายเชน คิดเป็นร้อยละ 7.1

 

สาขาอาชีพที่เปิดรับนักศึกษาจบใหม่ระดับอาชีวศึกษามากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่

 • งานขาย คิดเป็นร้อยละ 29.7
 • งานช่างเทคนิค คิดเป็นร้อยละ 16.8
 • งานอาหาร/เครื่องดื่ม คิดเป็นร้อยละ 12.9
 • งานบริการลูกค้า คิดเป็นร้อยละ 7.5
 • งานผลิต/ควบคุมคุณภาพ คิดเป็นร้อยละ 6.6

 

สาขาอาชีพที่มีอัตราการแข่งขันสูงสุดในกลุ่มนักศึกษาจบใหม่ระดับอาชีวศึกษา 5 อันดับแรก ได้แก่

 • งานวิทยาศาสตร์/วิจัยพัฒนา จำนวน 1 อัตรา ต่อ 17 คน
 • งานบัญชี/การเงิน จำนวน 1 อัตรา ต่อ 11 คน
 • งานธุรการ/จัดซื้อ และ งานเลขานุการ จำนวน 1 อัตรา ต่อ 10 คน
 • งานคอมพิวเตอร์/ไอที จำนวน 1 อัตรา ต่อ 7 คน

สำหรับอาชีพยอดนิยมของนักศึกษาจบใหม่ที่บริษัทเสนอเงินเดือนให้พบว่า นักศึกษาจบใหม่ในระดับปริญญาตรีได้รับเงินเดือนเฉลี่ย เริ่มต้นที่ 11,000 ถึง 25,000 บาท โดยงานวิทยาศาสตร์ วิจัยพัฒนา มีอัตราค่าจ้างเฉลี่ยสูงสุดอยู่ที่ 16,000-25,000 บาท รองลงมางานวิศวกรรมเฉลี่ยอยู่ที่ 15,000 -25,000 ส่วนสายการผลิต ควบคุมคุณภาพ บริการลูกค้า และการตลาด มีอัตราเงินเดือนเท่ากันอยู่ที่ 15,000-20,000 บาท

ข้อมูลจาก : smartsme SmartSMETV

ติดตามชี้ช่องรวย

แสดงความคิดเห็น

เรื่องที่แนะนำ