SMEs Startup 10 ทีมสุดท้าย ดูงานเทคโนดลยี ญี่ปุ่น

SMEs

“โครงการ GSB สุดยอด SMEs Startup ตัวจริง” ที่ธนาคารออมสินได้จัดประกวดและคัดเลือกเหลือ 10 ทีมสุดท้าย เพื่อป็นการเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการ ธนาคารได้นำทัพผู้เข้ารอบดูงานเทคโนโลยีที่ประเทศญี่ปุ่น

คุณชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กล่าวว่า โครงการประกวด GSB สุดยอด SMEs Startup ตัวจริงภายใต้คอนเซ็ปต์ “ทำได้เลย ทำได้เร็ว ทำได้จริง” ได้ทำการตัดสินผู้เข้ารอบ 10 ทีมสุดท้ายไปแล้ว

ทางธนาคารเตรียมพา 10 ทีมสุดท้ายร่วมโปรแกรม Outing Startup โดยจะเดินทางไปประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 2 – 7 พฤศจิกายนนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นผู้ประกอบการในอนาคต

โดยการดูงานหน่วยงานและสถานที่ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานธุรกิจ ประกอบด้วย “พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีอันทันสมัย TEPIA” โดย Association for Technological Excellence Promoting Innovative Advances (สมาคมส่งเสริมความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอันทันสมัย) เป็นสถานที่จัดแสดงเทคโนโลยีอันทันสมัยล่าสุดของญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็นหุ่นยนต์และเครื่องผลิตมังงะที่นี่จัดแสดงเทคโนโลยีอันทันสมัยฝีมือบริษัทแห่งเทคโนโลยีของญี่ปุ่นที่ผ่านการคัดเลือกซึ่งช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้เยี่ยมชมได้เป็นอย่างดี

“ชุมชน Biwa Club” เป็น Road Station โดดเด่นเรื่องแนวคิดการพัฒนาช่องทางจำหน่ายสินค้า ได้รับรางวัลกรังด์ปรีซ์ เมื่อปี 2543 ให้เป็นศูนย์บริการริมทางดีเด่นที่สุดในญี่ปุ่น ซึ่งกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมไทยได้ลงนามความร่วมมือในการพัฒนาสินค้าและของวิสาหกิจชุมชนร่วมกัน Antenna Shop (OTOP) เป็นร้านค้าซึ่งรวมผลิตภัณฑ์อันเป็นที่ร่ำลือจากทุกตำบลหรือจังหวัดต่างๆ มารวมไว้ให้ได้เลือกสรรกันในร้านเดียว หรือจะเรียกว่าร้าน 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์

ซึ่งคอนเซ็ปต์หลัก คือ การรวบรวมของดีจากทุกภูมิภาคของญี่ปุ่นซึ่งหลายๆ ที่เป็นแหล่งผลิตงานฝีมือชั้นดีป้อนเข้าสู่แบรนด์ดังระดับโลก

SMRJ Incubation Centre หน่วยงานการพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลของญี่ปุ่น SMRJ (The Organization for Small & Medium Enterprises and Regional Innovation, JAPAN)เป็นองค์กรอิสระภายใต้ METI โดยเกิดจากการรวมตัวกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน สถาบันการเงิน สถาบันวิจัยต่างๆ จัดตั้งศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ (Incubation Centre) เพื่อเปิดโอกาสให้ SMEs อาจารย์ นักศึกษา ประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้ามาทำวิจัยร่วมกันและพัฒนาผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด และดูงานศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม

(Industrial Promotion Centre : IPC) หน่วยงานที่มีบทบาทในการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรม มีหน้าที่คล้ายกับ SMRJ แต่แตกต่างกันที่ IPC เป็นการสนับสนุนระดับจังหวัดขณะที่ SMRJ จะสนับสนุนระดับประเทศ

 

ทั้งนี้ การประกาศผลการประกวดฯ ทีมชนะเลิศ คือ ทีม SHIPPOP ได้รับเงินทุนประเดิม 1,000,000 บาท, ทีมรองชนะเลิศ อันดับ 1 คือ ทีม Fresh Water Shrimp Farm Ecosystem ได้รับเงินทุนประเดิม 500,000 บาท, ทีมรองชนะเลิศ อันดับ 2 คือ ทีม จับจ่าย ฟอร์ สคูล ได้รับเงินทุนประเดิม 200,000 บาท ส่วนรางวัลชมเชย 7 ทีม ได้รับเงินทุนประเดิมทีมละ 50,000 บาท นอกเหนือจากเงินทุนประเดิมแล้ว ธนาคารยังสนับสนุนข้อมูลความรู้ความเข้าใจในการทำธุรกิจ

 

โดยการเชิญวิทยากรมาอบรมให้ข้อมูลในรอบ 100 ทีม และรอบ 10 ทีมสุดท้าย สำหรับการเดินทางดูงานที่ประเทศญี่ปุ่นในครั้งนี้ยังเป็นประสบการณ์ที่มีค่าเป็นประโยชน์ในการทำธุรกิจในอนาคตของนักธุรกิจรุ่นใหม่ทั้ง 10 สุดยอดทีม

 

ติดตามชี้ช่องรวย

แสดงความคิดเห็น

เรื่องที่แนะนำ