Smart Finger ปลายนิ้ววัดอัจฉริยะ

Smart Finger

หลายคนคงเคยคาดคะเนอะไรบ้างอย่างโดยวิธีการเดา ตัวอย่างเช่น ความหนา ความบาง ความกว้าง ความยาว กะประมาณจากสายตา จากจิตใต้สำนึก หรือประสบการณ์ว่าสิ่งของนั้นๆ น่าจะหนาสัก 2 มิลลิเมตร หรือ อาจจะสูง 2 ฟุต ก็สุดแล้วแต่ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ไม่ใช่ผลลัพธ์ที่ถูกต้องเสมอไป ซึ่งไม่เหมือนกับการใช้เครื่องวัดอย่างเช่น สายวัด, ตลับเมตร เป็นต้น ซึ่งอุปกรณ์ที่ว่ามาข้างต้นนั้นตอนนี้อาจจะเป็นอุปกรณ์ที่เก่าไปแล้วก็ได้ ถ้าเทียบกับ Smart Finger

Smart Finger เป็นเครื่องวัดความกว้าง หรือ ยาว เพียงแค่ปลายนิ้วชี้กับปลายนิ้วโป้ง ด้วยเซ็นเซอร์ที่คำนวณระยะห่างได้อย่างชาญฉลาด และแม่นยำ โดยมีการคำนวณระยะทางผ่านลำแสง LEDจากปลายนิ้วหนึ่งไปยังอีกปลายนิ้วหนึ่ง อย่างเช่น หากต้องการวัดความสูงของเก้าอี้ตัวหนึ่ง เพียงแค่สวม Smart Finger ไว้ที่นิ้วชี้ของมือทั้ง 2 ข้าง ใช้หลายนิ้วชี้ข้างใดข้างหนึ่งสัมผัสตรงจุดที่สูงที่สุดของเก้าอี้ และปลายนิ้วชี้อีกข้างแตะตรงจุดที่ต่ำสุดของเก้าอี้ หรือส่วนขา เครื่องจะประมวลผลและแสงบนหน้าจอของเครื่องว่าสูงเท่าไหร่ อย่างรวดเร็วและแม่นยำ

ถือได้ว่าเป็นอุปกรณ์ที่เพิ่มความสะดวกสบาย และเพิ่มความแม่นยำในการวัดให้เป็นเรื่องง่าย โดยที่ไม่ต้องเดาสุ่มให้ผิดพลาดอีกต่อไป แถมยังมีน้ำหนักเบา ชิ้นเล็ก พกพาได้อย่างสะดวกสบายอีกด้วย

ที่มา http://www.yankodesign.com

ติดตามชี้ช่องรวย

แสดงความคิดเห็น

เรื่องที่แนะนำ