มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ ปลุกพลังความดี

ตลาดหลักทรัพย์

มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ 7 องค์กรเพื่อสังคม  เตรียมจัดงานประกาศเกียรติคุณมอบรางวัลเกียรติยศประจำปี 2560 ให้แก่ 9 ผู้ทำความดีที่เสียสละและอุทิศตนเพื่อเกื้อกูลประโยชน์ต่อสังคม ในโครงการ “SET เชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 ภายใต้แนวคิด Partnership for the Betterment ในวันอังคารที่ 20 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ชั้น 7 อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ

ในปีนี้ มูลนิธิดวงประทีป ได้คัดเลือกนายสวาสดิ์ ธรรมสุจริต ส่งเสริมและสอนกีฬาฟุตบอลให้เด็กในชุมชน เข้ารับรางวัลในสาขาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนและสังคม และนายวรินทร์ อาจวิไล สอนดนตรีคลาสิคให้เด็ก ในชุมชน ตั้งวงออเคสตร้า และพาเด็ก ๆ ออกแสดง เข้ารับรางวัลประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ ทั้งสองเป็นครูหนุ่มของชุมชนที่มีพรสวรรค์ อุทิศตน เสียสละเวลา ใช้ความรู้และประสบการณ์ให้สังคม และสอนเด็กในชุมชนโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

ทำให้เด็กใช้เวลาให้เกิดประโยชน์และมีความสามารถติดตัวไปพัฒนาตน ไม่ก้าวร้าว ใฝ่เรียนรู้ ซึ่งจะเป็นเกราะและภูมิคุ้มกันให้ห่างไกลจากปัญหายาเสพติดหรือปัญหาอบายมุขต่างๆ ได้

สำหรับผู้ที่สนใจขอเชิญสามารถเข้าร่วมงาน และร่วมเป็นกำลังใจแก่ผู้รับรางวัลทุกท่านและร่วมอุดหนุนสินค้าจากชุมชนท่าเสา กาญจนบุรี ชุมชนบ้านเนินฆ้อง ระยอง และเสื้อยืดจากโครงการก้าวคนละก้าว พร้อมชมนิทรรศการผลงานโครงการ เพื่อสังคมของ 7 องค์กร

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ www.setsocialimpact.com และ Facebook : SET Social Impact

 

ติดตามชี้ช่องรวย

แสดงความคิดเห็น

เรื่องที่แนะนำ