ขาย ที่ดิน อย่างไรให้ได้ราคาสมใจ? ขายได้ง่าย ขายได้เร็ว!

ที่ดิน

การขายที่ดินเปล่านับเป็นความท้าทายรูปแบบหนึ่งของนักลงทุนส่วนใหญ่ อย่างแรกเลยคือความยากในการสื่อสารให้ผู้ซื้อเห็นว่าที่ดินตรงหน้ามีศักยภาพสำหรัับการลงทุนมากน้อยแค่ไหน เพราะไม่ใช่ทุกคนที่จะมีวิสัยทัศน์มองเห็นอนาคตได้ นอกจากนี้การขายที่ดินยังต้องพบอุปสรรคจากสถาบ้นการเงินที่มักจะไม่ค่อยปล่อยกู้เพื่อการซื้อที่ดินสักเท่าไหร่ ด้วยเหตุนี้การประสบความสำเร็จในการขายที่ดินจึงไม่ใช่เรื่องง่ายๆ ที่ใครก็สามารถทำได้ แต่ทั้งนี้ก็ยังมีหลักการขายที่ดินเบื้องต้นที่คุณสามารถนำไปปรับใช้ได้ เพื่อเพิ่มโอกาสในการขายที่ดินให้ได้มากขึ้น

1.เช็ครูปแบบการวางผังเมือง
ผังเมืองจะเป็นสิ่งที่บ่งชี้ประโยชน์ใช้สอยของที่ดินของเราได้เป็นอย่างดี จึงควรเช็คผังเมืองก่อนเพื่อทำความเข้าใจลักษณะของที่ดินที่คุณมีอยู่ในครอบครอง เพื่อให้สื่อสารสิ่งนี้ออกไปให้ผู้ซื้อเข้าใจได้ เช่น ที่ดินขนาดใหญ่ในพื้นที่ห่างไกลชุมชน อาจเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพสูงในการสร้างโรงงาน ในขณะที่ที่ดินที่ติดถนนเส้นหลัก อาจจะเหมาะสำหรับการพัฒนาเพื่อนำมาสร้างเป็นโชว์รูมรถยนต์ได้ หรือหากที่ดินของคุณอยู่ใกล้ท่าเรือ คุณก็ควรขายที่ดินนี้สำหรับการปรับปรุงเป็นโกดังสินค้า  นอกจากนี้ในบางครั้งหากมีการจัดทำผังเมืองใหม่ ขอบเขตการใช้ประโยชน์ในที่ดินของคุณอาจจะเปลี่ยนไป จึงควรศึกษาและติดตามเรื่องการจัดผังเมืองอย่างใกล้ชิดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับการขายที่ดินของคุณ

2.ตกแต่งแปลงที่ดินให้ดูเป็นระเบียบ สวยงาม
ความประทับใจแรกก็เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการขายที่ดินเช่นกัน คุณจึงควรปรับปรุงภูมิทัศน์เบื้องต้นเพื่อการนำเสนอที่ดินที่ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้การตกแต่งที่ดินให้ดูเป็นระเบียบเรียบร้อยยังมีประโยชน์ในแง่ที่ช่วยให้ผู้ซื้อสามารถวิเคราะห์ประโยชน์ใช้สอยเบื้องต้นของที่ดินแต่ละแห่งได้ จะให้ดีไปอีกขั้นคุณควรปลูกต้นไม้ภายในที่ดิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งไม้เศรษฐกิจชนิดต่างๆ

3. ศึกษากลุ่มเป้าหมายว่าที่ดินของคุณเหมาะที่จะขายให้ใคร
เช่นเดียวกับการขายสินค้าชนิดอื่น การขายที่ดินของคุณจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อคุณทราบว่าคุณ ต้องการจะขายให้กับใคร ทันทีที่คุณตัดสินใจได้แล้วว่าต้องการขายที่ดินให้กับลูกค้ากลุ่มไหน คุณควรทำการตลาดโฟกัสไปที่กลุ่มนั้นโดยตรง และสื่อสารออกไปให้ได้ว่ากลุ่มเป้าหมายของคุณจะได้ประโยชน์อะไรบ้างจากที่ดินแต่ละผืน เช่น นักธุรกิจที่กำลังวางแผนที่จะจัดตั้งโกดังสินค้า อาจได้ประโยชน์จากที่ดินบริเวณไกลชุุมชน หรืออยู่ใกล้ท่าเรือเพื่อสะดวกในการขนส่ง

4.ตั้งราคาให้เหมาะสมกับทำเลและเศรษฐกิจ
การตั้งราคาขายที่ดินให้สมเหตุสมผลจะช่วยให้คุณขายที่ดินได้ง่ายขึ้น ทั้งนี้การกำหนดราคาอาจจะพิจารณาได้จากหลายสิ่ง ทั้งจากราคาประเมินที่ดินจากหน่วยงานต่างๆ รวมถึงที่ดินแวดล้อมในบริเวณใกล้เคียง นอกจากการตั้งราคาที่น่าดึงดูดแล้ว โปรโมชั่นการขายที่ดินก็เป็นอีิกสิ่งหนึ่งที่คุณอาจนำมาพิจารณาเพิ่มเติมได้ อาทิ คุณอาจบอกขายที่ดินพร้อมระบุด้วยว่าราคาที่คุณตั้งไว้นั้นสามารถยืดหยุ่นได้ และคุณพร้อมที่จะเจรจาเพื่อขายที่ดินซึ่งจะสร้างความพึงพอใจให้กับทุกๆ ฝ่าย นอกจากนี้คุณอาจเสนอขายที่ดิน โดยระบุในเงื่อนไขสัญญาว่าสามารถเช่าซื้อ หรือแบ่งโฉนดก่อนขาย เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ซื้อได้อีกทางหนึ่ง

5. ขายผ่านนายหน้าที่เชื่อถือได้
การขายที่ดินผ่านนายหน้าทำให้คุณมั่นใจในการขายได้ในระดับหนึ่ง เพราะนายหน้าส่วนใหญ่จะมีประสบการณ์ ความชำนาญ และทักษะในการขายที่โดดเด่น นอกจากนี้การขายผ่านนายหน้ายังสะดวกและประหยัดเวลา อีกทั้งลดปัญหาเรื่องการทำสัญญาและเอกสารอื่นๆ ที่มีความยุ่งยากซับซ้อน ทั้งนี้คุณอาจจะต้องยินยอมเสียค่าใช่้จ่ายที่เพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อยเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับธุรกรรมของคุณ

แม้หลักการ 5 ข้อที่กล่าวมาจะเป็นสิ่งที่ช่วยการันตีให้คุณขายที่ดินได้ในระดับหนึ่ง แต่ก็อาจมีบางปัจจัยที่อยู่เหนือความควบคุมของคุณ อาทิ สภาวะทางเศรษฐกิจ การเมือง หรือกฎหมายใหม่ๆ เกี่ยวกับที่ดินบางประการ ที่อาจส่งผลกระทบให้กับธุรกิจการค้าที่ดินของคุณ ดังนั้นคุณจึงควรหมั่นประเมินสถานการณ์ และวางกลยุทธ์การขายที่ดินของคุณให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อให้ธุรกิจการขายที่ดินเป็นไปอย่างมั่นคงและยั่งยืน

เรียบเรียงโดย : นนท์ธิญา การเดช

ติดตามชี้ช่องรวย

แสดงความคิดเห็น