ภาพบรรยากาศการอบรม โครงการ Success SMEs ปั้น SMEs สู่ความสำเร็จ รุ่น 2 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา

Success SMEs

ภาพบรรยากาศการอบรม Success SMEs ปั้น SMEs สู่ความสำเร็จ รุ่น 2 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2561 ให้ผู้ประกอบการ SMEs ขนาดเล็ก และขนาดกลาง ที่อยากประสบความสำเร็จ เปิดประสบการณ์เรียนรู้การทำธุรกิจแบบเจาะลึกกับคอร์สอบรมที่เข้มข้นทั้งเนื้อหาและปฏิบัติ รวมเทคนิคแบบทางลัดที่จะนำ SMEs ไปสู่ความสำเร็จ เติบโต แข่งขัน และนำไปต่อยอดธุรกิจที่ทำอยู่ได้จริง

เนื้อหาการอบรมในวันนี้ เน้นเรื่อง
“เทคนิคการวางแผนการเงิน ไม่ให้สะดุด และเพ่ิมกําไรสูงสุด ให้กับผู้ประกอบการ” 
โดย อ.วันชัย จงศรีสวัสดิ ผู้เชียวชาญการบริหารตั้งธุรกิจใหม่

ณ อาคารเจริญวิศวกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

 

 

 

 

ติดตามชี้ช่องรวย

แสดงความคิดเห็น