ความภาคภูมิใจที่ส่งต่อความสำเร็จกับหลักสูตร Success SMEs รุ่น 2

Success SMEs

คุณสุรชัย กำพลานนท์วัฒน์ ประธานเจ้าหน้าบริหาร บริษัท พีเอ็มจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้เป็นเกียรติร่วมมอบประกาศนียบัตร ให้กับ ผู้ประกอบการกับ Success SMEs  รุ่น 2

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2561 ณ อาคารเจริญวิศวกรรม จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความเป็นกันเองและรอยยิ้มของผู้ประกอบการ ที่ได้รับความรู้และมิตรภาพ อยากร่วมแชร์ประสบการณ์และประสบความสำเร็จ โอกาสรออยู่มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ติดตามชี้ช่องรวย

แสดงความคิดเห็น