เปิดตัว “ทุ่นดักผักตบชวา” เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ

ทุ่นดักผักตบชวา

กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดตัวทุ่นดักผักตบชวา (Log Boom) ผลิตโดย สำนักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน ดำเนินการติดตั้งในคลองชลประทาน กำจัดพื้นที่แพร่ขยายพันธุ์ เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ

            นายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่า “สำหรับผักตบชวาเป็นปัญหาใหญ่ในการระบายน้ำและการสัญจรทางน้ำ เนื่องจากเป็นวัชพืชที่สามารถอยู่ได้ทุกสภาพน้ำเติบโตและไหลไปตามกระแสน้ำ ส่งผลให้เกิดการแพร่ขยายในแหล่งน้ำต่างๆ อย่างรวดเร็ว ซึ่งต้องอาศัยวิธีการกำจัดอย่างต่อเนื่อง สำนักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน จึงได้ประดิษฐ์ทุ่นดักผักตบชวาหรือ Log Boom มีลักษณะเป็นทุ่นลอยทำหน้าที่ดักสกัดไม่ให้ผักตบชวาไหลไปกีดขวางทางน้ำและจำกัดขอบเขตไม่ให้แพร่กระจายเป็นวงกว้าง ทำให้สามารถเก็บได้ง่ายขึ้น โดยเฉพาะในช่วงน้ำขึ้น – ลง เพื่อไม่ให้ผักตบชวาไหลลงสู่แม่น้ำ”

โดยผลงานทุ่นดักผักตบชวาดังกล่าว มีการออกแบบให้สามารถต้านทานแรงปะทะของกระแสน้ำในลำคลองได้เป็นอย่างดี สามารถต่อเพิ่มความยาวได้ตามต้องการ ประกอบและติดตั้งง่าย ขนย้ายสะดวก มีราคาถูก และทนทานต่อแสง UV ใช้งานง่าย ราคาถูก ตอบโจทย์การใช้งบประมาณของภาครัฐได้เริ่มทดลองติดตั้งใช้งานในคลองบางตลาด ในพื้นที่โครงการชลประทานนนทบุรี สำนักงานชลประทานที่ 11

สำหรับคุณสมบัติที่พิเศษอีกอย่างหนึ่งของทุ่นดักผักตบชวา คือ สามารถนำไปติดตั้งในคลองส่งน้ำชลประทาน โดยเรือพายสามารถพายผ่านข้ามทุ่นได้อย่างปลอดภัย หากติดตั้งด้านหน้าอาคารชลประทานภายหลังการกำจัดวัชพืชทางน้ำ หรือติดตั้งเป็นช่วงๆ จะทำให้ด้านหน้าอาคารชลประทานและในคลองส่งน้ำ มีความสะอาด สวยงาม และไม่เป็นอุปสรรคในการส่งน้ำเพื่อการชลประทาน ซึ่งตอบโจทย์การใช้งบประมาณกำจัดผักตบชวา ด้วยขนาดพื้นที่ผิวน้ำที่ปราศจากวัชพืชน้ำที่เป็นอุปสรรคต่อการชลประทาน

“แม้การกำจัดผักตบชวาให้หมดสิ้นไปจะเป็นเรื่องยากแต่หากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประชาชนร่วมมือกันช่วยกันเก็บและกำจัดผักตบชวาอย่างต่อเนื่อง ก็จะเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำ ระบายน้ำ ฟื้นฟูทัศนียภาพของแม่น้ำ ลำคลองได้โดยตรง และช่วยรัฐประหยัดงบประมาณ ซึ่งจะมีส่วนสำคัญในการแก้ปัญหาและกำจัดผักตบชวาให้หมดไปอย่างถาวรแน่นอน” อธิบดีกรมชลประทาน กล่าวทิ้งท้าย

ติดตามชี้ช่องรวย

แสดงความคิดเห็น