สร้างแรงจูงใจให้กับลูกน้อง กลยุทธ์ที่พา SME สู่ความสำเร็จ

SME

ในการบริหารธุรกิจ สิ่งหนึ่งที่ท้าทายมากของ SME คือการสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้กับ ลูกน้อง เพราะหากปล่อยให้บุคลากรไม่มีความสุข ก็อาจส่งผลต่อประสิทธิผลของงาน

ในการบริหารธุรกิจ สิ่งหนึ่งที่เป็นความท้าทายอย่างมากของ SME คือการสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้แก่บุคลากรหรือ ลูกน้อง เพราะหากปล่อยให้บุคลากรไม่มีความสุข ไม่รู้สึกสนุกกับการทำงาน ก็อาจส่งผลต่อประสิทธิผลของงานที่พวกเขาทำ และนี่คือ 6 เคล็ดลับ ที่จะช่วยสร้างแรงจูงใจให้แก่บุคลากรได้

  1. ทำให้บุคลากรรู้สึกเป็นส่วนสำคัญของธุรกิจ

เริ่มจากการทำให้บุคลากรรู้สึกว่าพวกเขาเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของธุรกิจ โดยการรับฟังความคิดเห็นของพวกเขา แล้วนำมาปรับปรุงเป็นแนวทางในการดำเนินงานของคุณ

  1. ฟังความคิดเห็น คำถาม และคำร้องทุกข์

เปิดประตูห้องทำงานของคุณไว้เสมอ เพื่อฟังความคิดเห็น คำถาม และคำร้องทุกข์ของบุคลากร หรือสร้างกล่องรับความคิดเห็นไว้หน้าห้อง เพื่อให้บุคลากรสามารถแสดงความรู้สึก หรือระบายความคับข้องใจต่างๆได้ อย่าปล่อยให้บุคลากรคนใดรู้สึกไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับองค์กร เพราะนั่นจะทำให้แรงจูงใจในการทำงานของเขาลดลง

  1. ให้รางวัลแก่คนที่ทำงานหนัก

วิธีหนึ่งในการให้รางวัลคือ การให้โบนัสตามผลงาน โดยกำหนดมาตรฐานขึ้นมา หากบุคลากรทำผลงานได้สูงกว่ามาตรฐานที่ตั้งไว้ก็จะได้รับโบนัส ซึ่งอาจอยู่ในรูปของตัวเงิน วันหยุดพักผ่อน หรือผลตอบแทนอื่น ๆ ให้รางวัลแก่คนที่ทำงานหนัก

  1. สร้างความรู้สึกจงรักภักดีต่อองค์กรให้แก่บุคลากร

สร้างความรู้สึกจงรักภักดีต่อองค์กรให้แก่บุคลากร โดยการเปิดโอกาสให้บุคลากรได้เลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นไป แทนการรับสมัครบุคลากรใหม่เพื่อมาเป็นหัวหน้าของพวกเขา รวมถึงหลีกเลี่ยงการปลดบุคลากรหรือให้ออกจากงานด้วย ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อบุคลากรที่ยังอยู่ ทำให้พวกเขารู้สึกถึงความไม่มั่นคง

  1. สร้างที่ทำงานให้มีบรรยากาศครอบครัว

ปรับปรุง หรือทำให้ที่ทำงานมีบรรยากาศครอบครัวทำให้บุคลากรรู้สึกว่าคุณใส่ใจพวกเขา อาจเป็นการรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน จัดปาร์ตี้เล็ก ๆ หรือกิจกรรมอื่น ๆ ร่วมกันในบรรยากาศแบบเป็นกันเอง

  1. ทำความรู้จักกับบุคลากรให้มาก

สุดท้าย คือ ทำความรู้จักกับบุคลากรให้มากขึ้น ทั้งนี้คุณไม่จำเป็นต้องล้วงลึกถึงเรื่องส่วนตัวของพวกเขา เพียงแค่รู้วันเกิด หรืองานอดิเรก เพื่อให้บุคลากรรู้สึกถึงความใส่ใจที่คุณมี

นอกจากนี้ การปรับเปลี่ยนทัศนคติในการทำงานของบุคลากร ก็เป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาแรงจูงใจ อาจทำได้โดย ส่งเสริมให้ลูกน้องมองโลกในแง่บวก ชี้นำให้รู้จักตนเอง รู้จักรับมือกับความผิดหวัง ไม่ท้อถอย เพื่อสร้างแรงจูงใจให้เขาพัฒนาตนเอง และสามารถก้าวข้ามพ้นจากปัญหาต่างๆ ที่กำลังเผชิญอยู่ได้

ชี้ให้เห็นว่างานที่เขาทำอยู่เป็นงานที่ท้าทายและมีความสำคัญกับองค์กรเพียงใด เพื่อกระตุ้นให้เขาเกิดความกระตือรือร้น กระตุ้นการใช้เหตุผลในการทำงาน เมื่อบุคลากรพิจารณาทุกอย่างด้วยเหตุและผล จะมองเห็นความเป็นจริง ทำให้หาวิธีแก้ไขได้ตรงจุด

สิ่งสำคัญ คือ ผู้นำต้องมีความพร้อม มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ และมีภาวะความเป็นผู้นำสูงเพียงพอที่จะลงมือโน้มน้าวสร้างแรงจูงใจผู้อื่นได้

บทความอื่นๆ

ติดตามชี้ช่องรวย

แสดงความคิดเห็น

เรื่องที่แนะนำ