ข้าราชการผู้ปิดทองหลังพระก่อนวันเกษียณบุณยฤทธิ์ หน่อทองแดง

สำนักงานชลประทาน

ความสำเร็จของชีวิตผู้คนทั้งหลาย ล้วนอาจวัดได้ด้วย จากชื่อเสียงและเกียรติยศต่าง ๆ ที่หลั่งไหลเข้ามา แต่บุณยฤทธิ์ หน่อทองแดง นายช่างเครื่องกลชำนาญการ โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานชลประทานที่ 14 ผู้ชายวัยใกล้เกษียณคนนี้กลับไม่คิดเช่นนั้น เพราะความ สำเร็จที่แท้จริงล้วนไม่ต้องรอวัตถุหรือชื่อเสียงมาการันตี แต่หากเป็นการให้ความสำคัญกับการรับผิดชอบภารกิจ และหน้าที่ ของตนเองให้ดีที่สุดแล้ววันหนึ่งทองที่ปิดอยู่หลังองค์พระจะเป็นที่ประจักษ์และปรากฏออกมาให้เห็นเอง

กลมชลฯ

 

นายบุณยฤทธิ์ เล่าว่า ตนเป็นชาวจังหวัดปัตตานี เรียนจบ การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ที่วิทยาลัยเทคนิคยะลา และปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เริ่มต้นบทบาทการทำงานด้วยการเป็นนายช่างกลประจำโครงการมูโนะ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำบางนรา และ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโก – ลก จังหวัดนราธิวาส ตามลำดับ ก่อนจะมาอยู่ที่โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ ในตำแหน่งนายช่างเครื่องกล รับผิดชอบเกี่ยวกับยานพาหนะ เครื่องจักร เครื่องมือ และบานประตูระบายน้ำในเขตจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ทั้งหมด ตั้งแต่อำเภอหัวหิน – อำเภอบางสะพานน้อย ระยะทางกว่า 220 กิโลเมตร

กลมชลฯ

ลงพื้นที่สำรวจบานประตูระบายน้ำให้พร้อมใช้งาน

กับบทบาทหน้าที่การสำรวจบานประตูระบายน้ำนายบุณยฤทธิ์ อธิบายว่าหน้าที่นี้สำคัญมาก เพราะบานประตูระบายน้ำที่มีอยู่มากมาย อาจชำรุดเสียหายได้ทุกเมื่อ หากพบว่า บานประตูระบายน้ำเกิดความขัดข้อง เปิด – ปิดไม่ได้ ต้องทำการ ซ่อมแซมบำรุงรักษาหน้างาน เพื่อให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้การได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ทันที ซึ่งงานที่ทำอยู่นี้เป็นงานที่ต้องอาศัย ความเสียสละ ตื่นตัว เตรียมพร้อมตลอดเวลา

“บานประตูระบายน้ำเมื่อใช้งานมาสักระยะ ย่อมต้องมีการ เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน ผมและทีมงานมีหน้าที่ต้อง ตรวจเช็ก ซ่อมแซม หากเพลาขาด ระบบไฮดรอลิกเสีย ทำให้ บานประตูระบายน้ำเปิดกว้างได้ไม่เต็มที่ เบื้องต้นจะเข้าไปแก้ไข ทาจารบีหล่อลื่นเพลาและเฟือง ให้เปิด – ปิดได้ตามปกติ เพื่อการ ใช้งานที่เต็มประสิทธิภาพร้อยเปอร์เซ็นต์”

กลมชลฯ

 

คิดค้นนวัตกรรมเครื่องตะบันน้ำผลงานที่ภาคภูมิใจ

นายบุณยฤทธิ์ เล่าต่อว่า จากประสบการณ์ทำงานมาหลายสิบปีทำให้เขาได้คิดค้นนวัตกรรมเครื่องตะบันน้ำ (Hydraulic Ram) เครื่องปั๊มน้ำจากที่ต่ำขึ้นที่สูง โดยไม่ต้องใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและ พลังงานไฟฟ้า เก็บกักไว้ให้เกษตรกรใช้ประโยชน์ในการอุปโภค บริโภค และการทำเกษตรกรรม

นอกจากงานตามบทบาทหน้าที่หลัก นายบุณยฤทธิ์ ยังนับเป็นอีกเรี่ยวแรงสำคัญในการช่วยเหลือโรงเรียนตำรวจ ตระเวนชายแดนบ้านแพรกตะคร้อ อำเภอหัวหิน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเป็นพื้นที่ใช้พลังงานจากโซลาร์เซลล์ เพราะฉะนั้นเวลาที่อากาศครึ้ม ไม่มีแสงแดด ปั๊มน้ำจะใช้การไม่ได้ ต้องนำรถบรรทุกน้ำไปช่วยสูบน้่ำจากฝาย ส่งไปยังแทงก์น้ำเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ประโยชน์ภายในโรงเรียน รวมถึงพื้นที่ใด ที่มีปัญหาระบายน้ำไม่ทันนายบุณยฤทธิ์ และทีมงานมีหน้าที่นำกาลักน้ำมาติดตั้ง

กลมชลฯ

 

 เครื่องสูบน้ำพญานาค แก้ปัญหาน้ำท่วม โรงพยาบาลบางสะพาน

ผลงานที่น่าสนใจอีกชิ้นของ นายบุณยฤทธิ์ ที่ต้องกล่าวถึง คือ การช่วยน้ำท่วมที่โรงพยาบาลบางสะพาน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเขาได้ดัดแปลงเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ ให้มีขนาดเล็กลง โดยใช้ชื่อว่าเครื่องพญานาค ซึ่งเหมาะสำหรับ พื้นที่ที่มีน้ำท่วมขัง และเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ไม่สามารถ ขนย้ายเข้าไปถึง เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของชาวบ้าน ให้ได้เร็วที่สุด

“เวลากว่าสามวันสองคืน กับทีมงานหนึ่งชุด ที่ไปอยู่ใน โรงพยาบาลบางสะพาน ชุดที่ใส่เดี๋ยวเปียกเดี๋ยวแห้งสลับกัน มาหลายรอบ แต่ในบทบาทของเจ้าหน้าที่กรมชลประทาน เราต้องพยายามสุดความสามารถ”

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจของผู้ปิดทองหลังพระ

จากการทำงานอย่างทุ่มเทตลอดระยะเวลา 20 ปีที่ โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ นายบุณยฤทธิ์ไม่เคยคาดคิด ว่าในวัยใกล้เกษียณจะได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น อย่างเช่นข้าราชการคนอื่น

“ผมรู้สึกภูมิใจมากกับรางวัลที่ได้รับ ไม่เคยคาดหวังมาก่อน ว่าสิ่งที่ได้ทำและทุ่มเท ไม่ว่าจะในเวลางานและนอกเวลางาน จะมีคนมองเห็น รู้แต่เพียงว่านั่นคือหน้าที่ ต้องทำให้ดีที่สุด ในการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อน”

ชีวิตหลังวัยเกษียณกับความพอเพียงที่ยึดถือ

“ส่วนในวัยหลังเกษียณอายุราชการ ผมวางแผนการใช้ชีวิต อย่างพอเพียงที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จะเป็นเกษตรกร ขุดสระ ขุดบ่อปลา ปลูกมะเขือ ปลูกถั่ว เลี้ยงไก่ไข่ ยึดตามหลัก เศรษฐกิจพอเพียง แต่ไม่ว่าจะเป็นข้าราชการหรือเกษตรกรก็ต้อง ปฏิบัติหน้าที่ของเราให้ชัดเจน สิ่งนี้คอยยึดเหนี่ยวจิตใจผม ชีวิตคนเราไม่แน่นอน เพราะฉะนั้นวันนี้เราควรทำให้ดีที่สุดครับ”

ติดตามชี้ช่องรวย

แสดงความคิดเห็น

เรื่องที่แนะนำ