สสว. ปลื้มโครงการ ‘SME ONLINE’ สำเร็จต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ปั้นเอสเอ็มอีกว่า 10,000 ราย ขายออนไลน์ทะลุ 110 ล้านบาท

นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล (ที่ 4 จากซ้าย) ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ผนึกกำลังร่วมกับ 4 หน่วยงานได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล (ที่ 4 จากซ้าย) ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ผนึกกำลังร่วมกับ 4 หน่วยงานได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED )และผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จจากโครงการ ร่วมเผยความสำเร็จโครงการ ‘SME ONLINE’ ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ได้รับผลสำเร็จเป็นไปตามเป้าเอสเอ็มอีนับหมื่นรายขายออนไลน์ ทำเงิน ได้จริง กว่า 10,000 ราย ขายออนไลน์ทะลุ 110 ล้านบาท นับเป็นโครงการที่สามารถชี้ชัดเพื่อให้เอสเอ็มอีตกผลึกได้ว่า โลกการค้าเปลี่ยนไปเอสเอ็มอีก็ต้องเปลี่ยนตาม และยังเป็นโครงการที่ช่วยกระตุ้นให้เศรษฐกิจประเทศเติบโตเพิ่มขึ้นได้อีกช่องทางหนึ่ง ทั้งนี้ สสว. เล็งเห็นว่า จะสานต่อโครงการที่มีศักยภาพอย่างนี้ต่อเนื่องในปีต่อไป

………………………………………………………………

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ :

เจริญไชย จารุกะกุล ส่วนสื่อสารองค์กร สสว.

โทร : 081-615-5450, 02-298-3201 อีเมล : charoenchai@sme.go.th

ติดตามชี้ช่องรวย

แสดงความคิดเห็น

เรื่องที่แนะนำ