พลังแฝง คนเจน Y

กลางศึกสงครามนายทหารระดับบัญชาการ ยิ่งตำแหน่งสูงยิ่งอยู่แนวหลัง เราจะไม่เคยเห็นนายทหารระดับนายพลมาออกรบอยู่ด้านแนวหน้า กองทัพโจโฉแห่งสามก๊ก ก็เช่นกัน ยิ่งใหญ่เกรียงไกรกว่า 2,000 ปี ก็จนมีผู้คนมากมายศึกษาหาความรู้จากกลศึกที่โจโฉใช้ในการบริหารกองทัพ มาเป็นกลยุทธ์ในการบริหารจนถึงปัจจุบัน เบื้องหลังความยิ่งใหญ่ของโจโฉ เบื้องหลังความสำเร็จของกองทัพ คือ “คนเจน Y คนหนุ่มสาว คนที่มีพลังมีไฟ”

ความสำเร็จที่เกิดจากคนเริ่มต้นจากอะไร? ตอนเข้าเรียนมหาวิทยาลัยปี 1 เคยเรียนวิชา จิตวิทยากับปรัชญาไหมครับ ย้อนนึกกับไปถึงวันนั้นสองวิชานี้เป็นวิชาที่ดูเพ้อๆ ลอยๆ แถมคิดในใจด้วยว่าจะเรียนไปทำไม เอาไปใช้อะไร

ผ่านมาถึงวันนี้ทำงานเป็นเจ้าของธุรกิจ เป็นเจ้านาย เป็นผู้ใหญ่ที่ต้องปกครองลูกน้อง เพิ่งเข้าใจว่า เจ้าสองวิชานี้เอง คือ หลักคิดเริ่มต้น ในการ “บริหารคน” ซึ่งแน่นอนใครบริหารคนได้ดี คนนั้นย่อมประสบความสำเร็จ จนมีวลีที่ใช้กันในแวดวงธุรกิจว่า “คนยอดคน คือ คนที่บริหารคนเก่งได้ดี”

การบริหารคนให้คนทำงานให้กับกิจการ จึงกลายเป็นเรื่องสำคัญที่สุดในการสร้างความยั่งยืนให้กับกิจการ ด้วยเพราะกิจการขนาดเล็กจึงขาดแรงจูงใจ ให้คนเก่งๆ สนใจที่จะมาทำงานด้วย การเริ่มมองคนทำงานด้วยมุมมองแบบใจเขาใจเรา คือจุดเริ่มต้น มองความเป็นอยู่ของคนทำงาน มองให้รู้ปัญหาแล้วเติมเต็มปัญหาเหล่านั้นด้วยวิธีการบริหารต้นทุน

ที่ร้านกระจกแห่งหนึ่งซึ่งมีคนงานนับสิบ ทำงานกันหนักทั้งหน้าร้านหลังร้าน หน้าร้านคนขายแม้เพียรพยายามทุ่มเทเพื่องานขายอย่างหนักหน่วง ก็ยังมีรายได้ไม่มากพอกับรายจ่าย เช่นเดียวกับบรรดาช่างกระจกร่างกายกำยำ ที่ยกกระจกขนขึ้นขนลงจากรถบรรทุกเข้าโกดังเก็บ จากโกดังเก็บออกไปติดตั้ง

ทุกวันจะมีกระจกแตกเพราะการขนย้ายและติดตั้งเสมอ ทำให้เจ้าของกิจการต้องตั้งงบสินค้าเสียหายสูงถึงเดือนละหนึ่งแสนบาท ทุกครั้งที่กระจกแตกพนักงานก็จะตัดบัญชีสินค้าเสียหาย ขณะที่การหมุนเวียนลาออกของพนักงานทำให้กิจการขาดคนที่มีทักษะความชำนาญเฉพาะ ซึ่งสำคัญมากต่อกิจการ เพราะจุดนี้จะสามารถสร้างกำไรให้กิจการได้

ขณะที่คนงานทั้งหน้าร้านหลังร้านกำลังทำงาน เจ้าของสังเกตเห็นแต่ละคนมักประหยัดอดออมห่อข้าวมาที่ทำงานมากกว่าที่จะออกไปหาอาหารกลางวันกินนอกที่ทำงาน  ทั้งที่ค่าแรงที่จ้างไม่ได้ต่ำกว่าที่อื่นๆ จึงสงสัยและเริ่มสอบถามความเป็นอยู่ของพนักงานแต่ละคน

สรุปว่า พนักงานทุกคนล้วนมีหนี้สินจากการบริโภคในรูปแบบสินเชื่อต่างๆ มากมาย ทำให้ทุกเดือนต้องนำเงินเดือนไปใช้หนี้จำนวนมากกว่า เงินที่ใช้จำเป็นต้องในชีวิตประจำวัน  เจ้าของกิจการเริ่มคิดว่าจะช่วยลูกน้องให้หลุดจากวงจรหนี้สินเหล่านี้ได้อย่างไร

เพื่อให้ทุกคนกลับมาทุ่มเททำงานและรักกิจการ จึงออกไปประกาศกับพนักงานทั้งหมดว่า จะตั้งเงินกองทุนสวัสดิการให้พนักงานกู้ยืมไม่มีดอกเบี้ย โดยนำเงินมากจากบัญชี “สินค้าเสียหาย” ที่ร้านต้องตั้งงบไว้ตัดสินค้าเสียหายเดือนละหนึ่งแสน

จากนี้ถ้าพนักงานตั้งใจทำงานระมัดระวัง กระจกไม่แตก บริษัทจะเก็บเงินส่วนนี้เข้ากองทุนสวัสดิการให้พนักงานทุกคน สิ่งมหัศจรรย์ก็บังเกิด นับจากนั้นถึงปัจจุบันกระจกไม่เคยแตกอีกเลย เงินกองทุนสวัสดิการเติบโต จนสามารถใช้หนี้พนักงานได้ทุกคน

ทุกคนหมดหนี้จากสถาบันการเงินที่เอาเปรียบขูดรีดกลับมายิ้มแย้มแจ่มใส ทำงานสบายใจมากขึ้น คุณภาพชีวิตดีขึ้นอย่างมาก ทำให้เกิดความรักและภักดีต่อกิจการ ที่สำคัญอัตราการลาออกลดลง และความชำนาญทักษะเพิ่มขึ้น ทำให้สามารถเพิ่มยอดบริการ เพิ่มยอดขาย ได้อย่างต่อเนื่อง

กลยุทธ์สวัสดิการมัดใจจากการตั้งกองทุนที่ได้เงินจากการตัดของเสียในกิจการ เริ่มต้นเพียงจุดเล็กๆ แต่สร้างความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ให้กับกิจการได้ ความสำเร็จของกิจการเกิดได้ด้วยคนเจน Y

กระบวนการบริหารคนเจน Y เริ่มจากบริหารใจเรา เปิดใจฟัง ตั้งใจคิด ก็จะเห็นจุดที่สำคัญในการสร้างความสำเร็จ พลังของคนเจน Y ที่สะท้อนออกมาในการทำงานนับเป็นพลังที่สำคัญที่สุดของกิจการ เริ่มจากการบริหารจิตใจ แล้วสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมให้คนเจน Y ร่วมคิดร่วมทำ เปิดโอกาสให้แสดงฝีมือ

เมื่อเจ้าของเปิดใจที่จะมองปัญหาให้กว้างกว่าปัญหายอดขาย จะพบว่ามีประเด็นที่สามารถนำมาบริหารพลังที่แฝงเร้นอยู่ในกิจการเช่นเดียวกับร้านกระจก ที่นำเอาสินค้าเสียหาย มาสร้างพลังให้คนเจน Y จนสามารถรวมพลังเจน Y ขับเคลื่อนกิจการได้

กระบวนการบริหารคนเจน Y ด้วยการตั้งใจคิด ให้คิดแบบเจน Y บางครั้งการที่เจ้าของกิจการซึ่งผ่านร้อนผ่านหนาวมามากกว่า มีประสบการณ์สูงกว่าคนเจน Y อาจกลายเป็นภูเขาที่บังเส้นผมจนมิด ถ้าลองกลับกัน ให้โอกาส เป็นเวทีให้เส้นผมออกมาบังภูเขา คือให้คนเจน Y เป็นคนคิด เป็นคนเสนอ ความคิดใหม่ๆ จะออกมาอย่างไม่สิ้นสุด ทำไมเป็นเช่นนั้น

เพราะคนเจน Y จะมีมุมคิดที่เป็นปัจจุบันกับอนาคตเท่านั้น มุมคิดจากอดีตจะไม่มี จึงไม่มีอะไรปิดกั้นบล๊อกความคิดคนเจน Y เจ้าของกิจการมีแต่จะได้กับได้ คือได้มุมคิดใหม่ๆ ได้ช่องทางใหม่ๆ ได้โอกาสใหม่ๆ ตลอดเวลาจากคนเจน Y อยู่ที่เจ้าของกิจการตั้งใจคิดร่วมกับคนเจน Y หรือคิดแบบคนเจน Y และหยิบความคิด เปิดโอกาสให้คนเจน Y ได้แสดงฝีมือ

ติดตามชี้ช่องรวย

แสดงความคิดเห็น