ทำธุรกิจแบบไหน ประหยัดภาษีกว่ากัน? “บุคคลธรรมดา” หรือ “นิติบุคคล”

เมื่อเริ่มทำธุรกิจ นอกจากแผนธุรกิจเพื่อให้ประสบความสำเร็จแล้ว สิ่งแรกและเป็นสิ่งสำคัญที่ไม่ว่าจะประกอบธุรกิจไหนก็ต้องคิดคือ เรื่องของการทำภาษีให้ถูกต้อง และแน่นอนทุกคนต้องการประหยัดภาษีสูงสุด! ซึ่งกุญแจสำคัญดอกแรกนี้คือการเลือกประเภทของการดำเนินกิจการนั่นเอง

ยื่นภาษี ให้ได้เงินคืนสูงสุด

สำหรับคนส่วนใหญ่ภาษีเป็นเรื่องที่ยากเพราะเกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายมากมาย และยังมีการคำนวณที่ซับซ้อน แต่เป็นเรื่องที่ทุกคนหลีกเลี่ยงไม่ได้ การจัดการภาษีให้ดีทั้งระดับธุรกิจและส่วนตัวถือเป็น “การลงทุน” ที่สำคัญทางหนึ่ง เพราะการจัดการภาษีอย่างถูกต้องและได้ประสิทธิภาพอาจทำให้เราประหยัดภาษีได้มากถึง 10% ของรายได้ทั้งปีโดยเฉลี่ย ซึ่งการลงทุนในประเภทอื่นๆ ที่ได้ผลตอบแทนเท่ากันนี้ มักจะตามมาด้วยความเสี่ยงที่สูงกว่ามาก