คุ้มค่า ดินสอไม้ จากกระดาษมือสอง

กระดาษจำนวนมากที่ใช้แล้วและถูกทิ้งไว้ในสำนักงาน กระดาษและ ดินสอ เหล่านี้จะถูกนำกลับมาใช้ใหม่ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น โดยจะถูกนำไปบดหรือตัดเพื่อนำไปรีไซเคิลหรือย่อยสลาย เพื่อนำกลับไปรีไซเคิลเพื่อนำมาใช้ใหม่ แต่ก็จะได้กระดาษที่มีคุณภาพต่ำลง ซึ่งไม่คุ้มกับกระบวนการผลิตที่ต้องใช้พลังงานและปล่อยก๊าซทำลายบรรยากาศโลก แต่ปัญหาเหล่านี้จะลดน้อยลงเมื่อมีเครื่องทำดินสอที่ชื่อว่า “P&P Office Waste Processor” ออกแบบโดยนักออกแบบชาวจีน ที่มองเห็นถึงคุณค่าของกระดาษที่ไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในสำนักงานได้อีกครั้งในรูปแบบของดินสอ เพียงแค่ใส่กระดาษที่ใช้แล้วลงไปด้านบนของเครื่อง และเสียบแท่งแกรไฟต์หรือไส้ดินสอเข้าไปในรู เพียงเท่านี้ก็จะได้ดินสอแท่งใหม่พร้อมใช้งาน ซึ่งมีรูปลักษณ์ไม่แตกต่างจากดินสอไม้ทั่วไป ถึงแม้ว่าการหาซื้อไส้ดินสออาจจะหายากสักหน่อย แต่ถ้าเครื่อง P&P Office Waste Processor เป็นที่นิยมขึ้นถูกนำไปใช้งานตามสถานที่ต่างๆ อย่าง สำนักงาน โรงเรียน สถานที่อื่นๆที่มีการใช้กระดาษเป็นจำนวนมาก กระดาษเหล่านี้ก็จะกลับมามีประโยชน์ได้อีกครั้ง และคุ้มค่าต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้น ที่มา www.iurban.in.th  

Recyecle to Reborn ทิ้งขวดน้ำ แลกอาหารสุนัข

ปัจจุบันจำนวนสุนัขจรจัดดูจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ไม่ว่าจะเป็นในประเทศไทยหรือต่างประเทศ ซึ่งปัญหาที่ต่อมา คือ สุนัขจรจัดพวกนี้ขาดแคลนอาหาร แม้ว่าสุนัขจรจัดจะมีสัญชาตญาณการเอาตัวรอดสูง ไปคุ้ยขยะเพื่อหาอาหารประทังชีวิต แต่ปัญหานี้ได้ถูกช่วยแก้ไขให้ลดน้อยลงโดยประเทศตุรกี