9 สินค้ายิ่งหนาวยิ่งขายดี

เช้านี้ตื่นมาอากาศเริ่มเย็นลงแล้ว เพราะเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านของฤดูฝนเพื่อต้นรับฤดูหนาว แน่นอนว่าสิ่งแรกที่คนเป็นพ่อค้าแม่ค้าอย่างเราต้องทำก็คงจะเป็นการมองหาสินค้าที่จะมาจำหน่ายให้เข้ากับกระแสความต้องการของลูกค้าในช่วงหนาวนี้