Recyecle to Reborn ทิ้งขวดน้ำ แลกอาหารสุนัข

ปัจจุบันจำนวนสุนัขจรจัดดูจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ไม่ว่าจะเป็นในประเทศไทยหรือต่างประเทศ ซึ่งปัญหาที่ต่อมา คือ สุนัขจรจัดพวกนี้ขาดแคลนอาหาร แม้ว่าสุนัขจรจัดจะมีสัญชาตญาณการเอาตัวรอดสูง ไปคุ้ยขยะเพื่อหาอาหารประทังชีวิต แต่ปัญหานี้ได้ถูกช่วยแก้ไขให้ลดน้อยลงโดยประเทศตุรกี

Twenty Cookie คุกกี้สำหรับ หมา แมว

อีกหนึ่งไอเดียธุรกิจสำหรับสัตว์เลี้ยงที่เรียกความสนใจให้กับเจ้าของสัตว์เลี้ยงสุนัขได้เป็นอย่างดี อาหารสุนักถือเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่มีความสำคัญต่อสุขภาพของสุนัข หลายคนมีความเข้าใจผิดนำอาหารสำหรับคนไปให้สุนัขทาน ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลเสียต่อรางกายของมัน แต่ถึงอย่างไรสุนัขก็ยังชอบที่จะทานอาหารของคนอยู่ดี นั่นจึงทำให้ คุณธฤต มีเหมือน เจ้าของคุกกี้สำหรับสัตว์เลี้ยง แบรนด์ “Twenty Cookie” ได้ทำขนมคุกกี้สำหรับสัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะ