เราไม่ได้เห็นคุณเป็น “ลูกค้า” เราเห็นคุณเป็น “Partner”

เจ้าหน้าที่ขายสื่อโฆษณาอาวุโส

ชวัลพัชร จีบเจริญ (เล็ก)
E-mail: chawanpatch.c@pmgcorporation.co.th
Mobile: 062-3525364
Line ID: leklittlewitch

ธรรมนูญ ปัญญาเจริญ (เอก)
E-mail: Thummanoon.p@pmgcorporation.co.th
Mobile: 097-054-8262
Line ID: Eaknoon

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายอาวุโส

อรุณี โตจรูญ (จอย)
E-mail: arunee.t@pmgcorporation.co.th
Mobile: 081-407-3895
Line ID: jfood-enjoy

พลอยกนก สุทธิพิบูลย์ ( ปลั๊ก )
E-mail: ploykanok.s@pmgcorporation.co.th
Mobile: 092-359-4442
Line ID: Plugtourkomkom