แคมเปญ “รวยเปลี่ยนชีวิต“

แนวคิดโครงการ เราจะเปิดโอกาสให้คนที่อยากเริ่มทำธุรกิจแต่คุณไม่มีโอกาสหรือขาดสิ่งสนับสนุน โดยให้คุณอธิบายเรื่องราวเพราะอะไรคุณถึงอยากมีแฟรนไชส์อยากไปเปลี่ยนชีวิต พร้อมเล่าเรื่องราวสั้นๆ ทำไมเราต้องเลือกคุณตามกติกาพร้อมเล่าเรื่องราวชีวิตของคุณมาเป็นข้อความส่งมาผ่าน Inbox และอีเมล์หรือส่งคลิปวีดีโอความยาวไม่เกิน 2 นาที โดยแจกรางวัล แฟรนไชส์ “Kiosk วุ้นคุณกัลยา” โดยการตัดสินจากคณะกรรมการจากชี้ช่องรวย และการเปิดโหวต

1.จุดประสงค์
1.1 เปิดโอกาสให้คนที่ขาดการสนับสนุนได้มีธุรกิจเป็นของตัวเอง
1.2 สนับสนุนให้เกิดผู้ประกอบการรายใหม่ (Startup) ที่สามารถทำได้เลย ทำได้เร็ว ทำได้จริง
1.3 สร้างแรงบันดาลใจให้คนมาเริ่มทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จมากขึ้น
2.กลุ่มเป้าหมาย
2.1 บุคคลทั่วไปที่อยากมีอาชีพแต่ขาดผู้สนับสนุน
3. ระยะเวลา 1 เดือน
4. สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ
4.1 ผู้ที่ชนะได้รับธุรกิจไปต่อยอดในการสร้างความสำเร็จของชีวิต

ตารางเวลาการดำเนินงาน

กติการ่วมสนุก “รวยเปลี่ยนชีวิต“
1.1 กติกาคนที่ส่งเรื่องราวชีวิต
– กดถูกใจเพจ “ชี้ช่องรวย” และ เพจ“ Kanlaya-วุ้นมะพร้าว ทำกินง่าย ทำขายรวย” เพื่อเป็นแฟน
เพจของเรา
– กด like และ share โพสต์กิจกรรมนี้ไปที่หน้า Wall ของคุณพร้อมตั้งเป็นสาธารณะ (Public)
– อธิบายเรื่องราวชีวิตของคุณส่งมาเป็นการเขียนข้อความหรือจะส่งเป็นวีดีคลิปความยาวไม่เกิน
2 นาที ส่งทาง Email : cheechongruay@pmgcorporation.co.th หรือ Inbox Fanpage ชี้ช่องรวย
– สิ่งที่ต้องเขียนเล่าเรื่องในข้อความหรือพูดในคลิปวีดีโอ
1.บอกชื่อนาม-สกุล
2.เพราะอะไรคุณถึงอยากมีอาชีพ
3.อาชีพที่ได้จะสามารถเปลี่ยนชีวิตของคุณยังไง
4. ในคลิปวีดีโอที่ส่งเข้ามาร่วมกิจกรรม ต้องแจ้งพิกัด ตำบล อำเภอ จังหวัด บ้านของท่าน

1.2 กติกาคนที่มาร่วมโหวต
– กดถูกใจเพจ “ชี้ช่องรวย” เพื่อเป็นแฟนเพจของเรา
– กด like และ share โพสต์กิจกรรมนี้ไปที่หน้า Wall ของคุณพร้อมตั้งเป็นสาธารณะ (Public)
– คอมเม้นคนที่คุณเลือกใต้ภาพกิจกรรมพร้อมใส่แฮชแท๊ก #รวยเปลี่ยนชีวิต
เกณฑ์การตัดสิน
– ผู้ร่วมสนุกต้องเป็นแฟนเพจ “ชี้ช่องรวย” และ เพจ“ Kanlaya-วุ้นมะพร้าว ทำกินง่าย ทำขายรวย”
– ตัดสินจากผู้ที่ทำถูกต้องครบตามกติกาครบหัวข้อ 1.1และ 1.2 เท่านั้น
– ร่วมสนุกส่งคลิปวีดีโอได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 25 ก.ค 60
– ประกาศชื่อผู้ที่ผ่านเข้ารอบ 3 คน ทางแฟนเพจ ชี้ช่องรวย ในวันที่ 2 ส.ค.60
– เปิดโหวตคลิปของผู้ที่เข้ารอบทั้ง 3 คน เพื่อค้นหา Popular vote ในวันที่ 4 ส.ค. 60
– ปิดโหวตคลิปวีดีโอ ผู้ที่ผ่านเข้ารอบทั้ง 3 คน เพื่อค้นหารางวัล Popular vote ในวันที่ 7 ส.ค. 60
– ประกาศผลผู้ที่ชนะ พร้อมมอบรางวัลที่รายการชี้ช่องรวย ณ พีเพิลมีเดียสตูดิโอ อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

– ตัดสินจากคณะกรรมการทั้ง 5 ท่าน คือ
-คุณนันท์ณภัส ปาลี เจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์วุ้นกัลยา
-คุณวิมลณ์เกศ สุวพัฒน์ ธุนากร ผู้อำนวยการฝ่าย SME solutions
-คุณวีรยุทธ เชื้อไทย ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดออนไลน์
-คุณวชิรา พงศ์พยัคฆ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์
-คุณดรุณวรรณ ชาญพิพัฒนชัย ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างแบรนด์
– สงวนสิทธิ์การให้รางวัล 1 ท่าน ต่อ 1 รางวัล เท่านั้น โดยรางวัลแบ่งเป็น
รางวัลที่ 1 แจกอาชีพจาก แฟรนไชส์ “Kiosk วุ้นคุณกัลยา” จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 50,000 บาท
รางวัลที่ 2 Popular vote รับรางวัล มูลค่า 5,000 บาท
รางวัลที่ 3 รางวัลปลอบใจ รับรางวัล มูลค่า 3,000 บาท
หมายเหตุ รางวัล Popular vote เปิดโหวตตั้งแต่ 4-7 ส.ค 60
– รางวัลที่ได้ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นได้และห้ามนำรางวัลที่ได้ไปจำหน่าย และทาง
กรรมการจะขอตรวจสอบว่ารางวัลที่ได้นำไปใช้ประกอบอาชีพจริง ถ้าไม่จะขอตัดสิทธิ์ในการรับรางวัล
โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าและของรางวัลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
– ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องแสดงหลักฐานในการรับรางวัล ได้แก่ บัตรประชาชนหรือใบมอบอำนาจพร้อม
บัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจ กรณีไม่ได้มารับด้วยตัวเอง ในการติดต่อรับรางวัล
– ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องไม่มีธุรกิจเป็นของตัวเอง ถ้าหากตรวจสอบพบ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ทันที
– ผู้โชคดีได้รับรางวัลต้องยินยอมให้ทีมงานผู้จัดแคมเปญฯถ่ายภาพนิ่งและวีดีโอที่ใช้ในการเข้าร่วมกิจกรรม
ขอสงวนสิทธิ์ในการนำไปเผยแพร่เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์กิจกรรม ต่างๆ
– การตัดสินถือเป็นสิทธิ์ขาดของ รายการชี้ช่องรวย โดยบริษัท มอร์มีเดีย จำกัดและขอสงวนสิทธิ์ในการ
มอบรางวัล หาก ทางทีมงานฯตรวจสอบพบว่า มีการทุจริตในการร่วมกิจกรรมหรือทำผิดกติกาและ
เงื่อนไขที่กำหนดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
หมายเหตุ: ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกต้องยืนยันสิทธิ์ภายในระยะเวลาที่กำหนดในวันที่ 1 ส.ค. 2560 และสอบถามถึงความพร้อมเข้าร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์ในวันที่ 4 ส.ค. 60 ถ้าหากไม่พร้อมจะทำการตัดสิทธิ์

 

ติดตามชี้ช่องรวย

แสดงความคิดเห็น

เรื่องที่แนะนำ