บาร์เทอร์คาร์ด รุกตลาด SMEs แนะใช้บาร์เทอร์คาร์ด กลยุทธ์ใหม่ช่วย SMEs เติบโตแข็งแกร่ง

บาร์เทอร์คาร์ด มั่นใจธุรกิจ B2B เติบโตอย่างต่อเนื่อง เร่งเสริมทัพผู้เชี่ยวชาญ เสนอทางเลือกทางการตลาดใหม่ๆ พัฒนาอีเพย์เม้นต์เพื่อเพิ่มกระแสเงินสด หนุนผู้ประกอบการขานรับนโยบาย Thailand 4.0 ด้วยธุรกิจสมาชิกกว่า 3,000 ธุรกิจในประเทศไทย และอีก 35,000 ธุรกิจจาก 9 ประเทศทั่วโลก

นางสาวเรวดี วัฏฏานุรักษ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บาร์เทอร์คาร์ด (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่าในปี 2559 รัฐบาลได้ประกาศให้การส่งเสริมผู้ประกอบธุรกิจเป็นวาระแห่งชาติ ภายใต้นโยบาย Thailand 4.0 โดยปรับเปลี่ยนจาก Traditional SMEs สู่ Smart Enterprise ที่ต้องพัฒนาและส่งเสริมให้ผู้ประกอบการสามารถอยู่รอดและเติบโตอย่างเข้มแข็ง นอกจากนี้นโยบายของกระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารยังคงสนับสนุนให้ผู้ประกอบการขยายธุรกิจไปสู่ตลาดอาเซียนและตลาดโลกมากขึ้น ส่งผลให้ธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจประเภท Business to Business (B2B) มีทิศทางการเติบโตเพิ่มขึ้นทุกปี

ซึ่งบาร์เทอร์คาร์ดก็เป็นเครื่องมือที่ช่วยผลักดันผู้ประกอบการ โดยเฉพาะธุรกิจประเภท B2B สามารถทำการตลาดเพิ่มขึ้น แม้จะอยู่ในช่วงที่เศรษฐกิจชะลอตัวอย่างในปีที่ผ่านมา โดยใช้ “เทรดบาท” ในการทำการตลาดผ่านธุรกิจของกลุ่มสมาชิก บาร์เทอร์คาร์ดโดยไม่จำเป็นต้องชำระเงินค่าบริการเป็นเงินสด แต่ยังสามารถสื่อสารการตลาดไปยังกลุ่มเป้าหมายได้ ซึ่งศักยภาพทางธุรกิจของบาร์เทอร์คาร์ดจะช่วยให้ลูกค้าสามารถเพิ่มยอดขายได้ 10 – 15% ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการบริหารงานได้ 10 – 50%

1. ภาพรวมธุรกิจ มีความเป็นมาอย่างไร
“บาร์เทอร์คาร์ดเป็นผู้ให้บริการระบบแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการรายใหญ่ที่สุดในโลก ก้าวเข้าสู่ปีที่ 26 มียอดการทำธุรกรรมทั้งระบบกว่า 900 ล้านเหรียญออสเตรเลียต่อปี ผ่าน 35,000 ธุรกิจ และผู้ถือบัตรจำนวนกว่า 55,000 นักธุรกิจ และกว่า 3,000 ธุรกิจในเมืองไทย และยังมีจำนวนธุรกิจที่เข้าร่วมกับบาร์เทอร์คาร์ดเพิ่มขึ้นกว่า 500 ธุรกิจต่อเดือนทั่วโลก ทั้งในออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สหรัฐอเมริกา อังกฤษ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ไซปรัส ไทย อินเดีย และแอฟริกาใต้ โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ประเทศออสเตรเลีย”

2. รูปแแบบการให้บริการของบริษัท
รูปแบบการให้บริการของบาร์เทอร์คาร์ดคือ เป็นระบบแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการที่ธุรกิจสามารถแลกเปลี่ยนสินค้าหรือบริการโดยไม่ต้องใช้เงินสด โดยใช้สกุลเงินเทรดบาทแทน โดยบาร์เทอร์คาร์ดมีวงเงินสินเชื่อที่ไม่มีดอกเบี้ยให้ธุรกิจสามารถซื้อสินค้าและบริการที่ธุรกิจต้องใช้โดยไม่ต้องจ่ายคืนด้วยเงินสด แต่สามารถจ่ายคืนด้วยสินค้าหรือบริการของตนเอง ทำให้ธุรกิจสามารถประหยัดเงินสดรวมถึงได้รับการตลาดหรือเพิ่มยอดขาย และเพิ่มกลุ่มลูกค้าใหม่ให้ธุรกิจคุณ
การใช้บาร์เทอร์คาร์ด สามารถทำให้ธุรกิจได้ประโยชน์ดังนี้
– ช่วยประหยัดเงินสด จากการที่สมาชิกสามารถซื้อสินค้าและบริการที่ธุรกิจต้องการได้โดยไม่ต้องใช้เงินสด ทำให้สามารถเก็บเงินสดไว้ได้มากขึ้น เป็นการเพิ่มการไหลเวียนเงินสดให้กับธุรกิจอีกด้วย
– มียอดขายเพิ่มขึ้นและขยายกลุ่มลูกค้า โดยเกิดจากการทำงานร่วมกันกับทีมงานบาร์เทอร์คาร์ด ในการทำการตลาดไปยังกลุ่มสมาชิกธุรกิจรายอื่นๆ ในบาร์เทอร์คาร์ดทั้งในและต่างประเทศ
– การได้พันธมิตรทางธุรกิจเพิ่มขึ้น ซึ่งบาร์เทอร์คาร์ดจะมีการจัดกิจกรรม Networking ทุกเดือน หรือเพิ่มโอกาสให้สมาชิกได้พบปะทำความรู้จักสร้างสัมพันธ์ที่ดี และสามารถต่อยอดธุรกิจทำการแลกเปลี่ยนกันได้มากยิ่งขึ้น

3. กลยุทธ์ในการดึงดูดลูกค้า
“กลยุทธ์หลักในการดำเนินธุรกิจของบาร์เทอร์คาร์ด คือ การประหยัดเงินสดและการขยายฐานลูกค้าหรือตลาดใหม่ๆ ของแต่ละธุรกิจ ซึ่งบาร์เทอร์คาร์ดสามารถตอบโจทย์ความต้องการดังกล่าวได้อย่างครบถ้วน บาร์เทอร์คาร์ดมีจุดแข็งอยู่ที่ ธุรกิจทุกประเภทสามารถเชื่อมโยงได้หมดภายใต้ระบบการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการของบาร์เทอร์คาร์ด ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงทางด้านเทคโนโลยี ทั้งในส่วนของการให้บริการออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.bartercard.co.th โดยเพิ่มฟังก์ชั่นการใช้งานที่เข้าใจง่าย และบริการให้คำปรึกษาฟรีสำหรับผู้ที่ยังไม่คุ้นเคยกับระบบแลกเปลี่ยน หรือไม่เคยใช้บริการของบาร์เทอร์คาร์ดมาก่อน รวมทั้งยังคงมีฟังก์ชั่นพื้นฐาน สำหรับการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการแบบออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมบริการค้นหารายชื่อสมาชิกที่ครอบคลุมกว่า 35,000 ธุรกิจทั่วโลก ที่เป็นสมาชิกปัจจุบันของบาร์เทอร์คาร์ด
นอกจากนี้บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับการทำธุรกรรมผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ด้วยการพัฒนา Bartercard Mobile Application สำหรับระบบปฏิบัติการณ์ iOS, Android, และ Windows Phone ที่โดดเด่นด้วยบริการค้นหาสมาชิกในพื้นที่ใกล้เคียง ค้นหารายการโปรด แสดงยอดบัญชีคงเหลือและดำเนินการชำระเงินให้ผู้ขายได้ทันที เพื่อให้สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ยุคดิจิตอลในปัจจุบันมากที่สุดบนมาตรฐานระดับโลก ทั้งในเรื่องความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการใช้งาน

4. การเข้าร่วมงาน Smart SMEs Expo 2017
ปีนี้เป็นปีที่ 3 ที่บาร์เทอร์คาร์ดได้เข้าร่วมงาน Smart SMEs Expo 2017 โดยมีจุดมุ่งหมายในการประชาสัมพันธ์วิธีการทำงานของบาร์เทอร์คาร์ดให้ธุรกิจ SMEs ได้รู้จักมากขึ้น และเปิดรับเครื่องมือนี้เป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจ เพื่อผลักดันให้ธุรกิจเติบโตได้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น ซึ่งถือเป็นเป้าหายของงาน Smart SMEs Expo ที่ต้องการให้ธุรกิจได้พบกับโอกาสทางธุรกิจและ Solution ใหม่ๆ เพื่อให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างเข้มแข็งตามนโยบาย Thailand 4.0 ที่ปรับเปลี่ยนจาก Traditional SMEs สู่ Smart Enterprise โดยทางบาร์เทอร์คาร์ดได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากธุรกิจ SMEs ที่มาร่วมงานนี้
ทั้งนี้ผู้สนในร่วมเป็นส่วนหนึ่งในธุรกิจ บาร์เทอร์คาร์ด สามารถสอบถาม และดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.bartercard.co.th หรือ 0 2049 3111

ติดตามชี้ช่องรวย

แสดงความคิดเห็น

เรื่องที่แนะนำ