ธพว. ติดปีกสตาร์ทอัพปลุกปั้นหลักสูตร SME-D Scale UP

          ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดโครงการอบรมหลักสูตร “SME-D Scale UP” โดยมีวิทยากรชั้นนำของประเทศ อาทิ คุณกระทิง เรืองโรจน์ พูนผล Co-Founder 500 Tuk Tuk, คุณชวยศ ป้อมคำ CEO @ Lean Start up Thailand และที่ปรึกษาด้านการสร้างนวัตกรรม Start Up คุณชาคริต จันทร์รุ่งสกุล ที่ปรึกษาธุรกิจและนักการตลาดแห่งยุคผู้พัฒนาโซลูชั่นสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ พร้อมด้วยผู้ประกอบการ SME และ Start up หลายธุรกิจจาก 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย S-Curve 

          เข้าร่วมงาน หลักสูตรการสร้างพัฒนาธุรกิจรูปแบบใหม่ให้ตอบโจทย์ความต้องการตลาดในยุค 4.0 เพื่อต่อยอดแนวความคิดสร้างสรรค์สร้างโมเดลธุรกิจสู่ผลิตภัณฑ์ที่สามารถออกตลาดได้จริงพร้อมเงินทุนอัตราดอกเบี้ยพิเศษสนับสนุนจาก ธพว.เพื่อสร้างธุรกิจเป็นรูปธรรม

         คุณมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ ธพว. กล่าวว่า ธนาคารให้ความสำคัญกับการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ ตามพันธกิจของการเป็นธนาคารเพื่อการพัฒนาโดยโครงการหลักสูตร SME- D Scale Up เป็นหลักสูตรแรกที่เคยมีโดยให้องค์ความรู้และโอกาสเข้าถึงแหล่งทุน  โดยมีการจัดอบรมจากวิทยากรชั้นแนวหน้าระดับประเทศทุกแขนงกว่า 12 ท่าน อาทิ ด้านนวัตกรรมด้านการเงิน (FinTech)  ด้านการพัฒนาโซลูชั่นSoftware ด้านการสร้างแบรนด์การตลาดOnline Social Media และดิจิตอลดีไซน์ ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิต ( Lean

          โดยหลักสูตรนี้ได้รับกระแสตอบรับดีมากจากการเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคมถึง 4 สิงหาคม 2560  ที่ผ่านมา มีผู้สนใจสมัครจำนวนมากถึง 598 รายจากทั่วประเทศ  และผ่านการคัดเลือกเข้าอบรม 56 กิจการ โดยเป็นธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัลกลุ่มสตาร์ทอัพสูง 20 % รองลงมาอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร 18% และที่เหลือกระจายในอุตสาหกรรมต่างๆ ทุกภาคทั่วประเทศ นอกจากนี้  ยังมีผู้ประกอบการที่มีชื่อเสียงเข้ามาสนใจหลักสูตรนี้เป็นจำนวนมากเข้าร่วมโครงการ

 

         ซึ่งหลักสูตรอบรมมีครบทั้งภาคทฤษฏี และภาคปฏิบัติ เริ่มเรียนวันที่ 17 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 6 ตุลาคม 2560 ทางธนาคารมุ่งเน้นให้เป็นเสมือนแหล่งเรียนรู้ที่ผสานเรื่องของเงินทุนเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถนำไปต่อยอดธุรกิจ โดยแบ่งเป็น 8 หลักสูตรเช่นการสร้างแรงบันดาลใจ และติดอาวุธให้ Start up พร้อมการจุดประกายไอเดีย และกรณีศึกษา รวมถึงการนำเสนอผลงานซึ่งผู้ผ่านการอบรมทุกท่านจะได้รับโล่ห์ประกาศเกียรติคุณทุกรายและรับโล่เกียรติยศสำหรับแผนธุรกิจอีก 3 รางวัลประกอบด้วยแผนธุรกิจดาวรุ่ง(Geeks Biz Award) แผนธุรกิจนวัตกรรม(Inno Biz Award) และแผนธุรกิจสร้างสรรค์(Creative Biz Award) และสิ่งสำคัญจะสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการแบ่งปันความสำเร็จจากภาคธุรกิจและหน่วยงานภาครัฐต่อไป

 

 

 

ติดตามชี้ช่องรวย

แสดงความคิดเห็น

เรื่องที่แนะนำ