“เอ็กซิมแบงก์”รุกเปิดสาขาใหม่แอฟริกา-อินเดีย

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (เอ็กซิมแบงก์) หรือ ธสน.เปิดเผยถึงแผนการดำเนินงานในระยะข้างหน้าว่า ธสน. เตรียมเปิดสาขาให้บริการที่ประเทศแอฟริกาในปี 2562 เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่เข้าไปทำธุรกิจในประเทศดังกล่าว  หลังจากที่ได้ทำการศึกษาถึงแนวทางความเป็นไปได้ รวมถึงความต้องการของเอสเอ็มอี  และแนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจในอนาคต

          ทั้งนี้เดิมทีผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่เข้าไปทำธุรกิจในแอฟริกาจะต้องพึ่งพา หรือใช้บริการตัวแทนจากสถาบันการเงินของต่างประเทศ มีต้นทุนสูง ธสน. จึงมองว่าหากสามารถเข้าไปเปิดให้บริการได้โดยตรงก็น่าจะสนับสนุนธุรกิจของเอสเอ็มอีได้อย่างมาก  โดยเชื่อว่าการดำเนินงานดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ทั้งเอสเอ็มอี และผู้ประกอบการขนาดใหญ่ด้วย  ซึ่งจากการศึกษาพบว่าประเทศดังกล่าวในอีกประมาณ 10 ปีข้างหน้าจะมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่น่าสนใจโดยสินค้าที่แอฟริกาต้องการจากไทย คือสินค้าอุปโภคบริโภค, สินค้าเกษตร, อะไหล่เครื่องจักร, เครื่องจักรกล  และอะไหล่รถยนต์ เป็นต้น

 

          อย่างไรก็ดี ธสน. ยังเตรียมที่จะไปเปิดสาขาให้บริการในประเทศอินเดียด้วยเช่นเดียวกัน เนื่องจากมีแนวโน้มทางเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมที่คล้ายคลึงกับประเทศแอฟริกา ส่วนอินเดียเริ่มมองเห็นโอกาสที่จะทำประเทศให้เป็นฐานการผลิตของโลกในระยะต่อไป สินค้าที่อินเดียมีแนวโน้มเติบโตขึ้น คือ กลุ่มปิโตรเคมี, สินค้ากึ่งวัตถุดิบ, เม็ดพลาสติก และเคมีภัณฑ์ เป็นต้น  เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ของประเทศกลุ่มประเทศ CLMV จะเติบโตไปอีก 5-10 ปี หลังจากนั้นแอฟริกาจะเริ่มเติบโต  เพราะจีนได้เข้าไปปูทางเอาไว้  โดยการสร้างโครงสร้างพื้นฐานไว้ให้

ติดตามชี้ช่องรวย

แสดงความคิดเห็น

เรื่องที่แนะนำ