โคมไฟ พลังงานจากพืช

ใครที่คิดว่า “ความเจริญทางเทคโนโลยี” ต้องแลกมาด้วยการทำลายธรรมชาติ คงต้องเปลี่ยนความคิดเสียใหม่ เพราะในประเทศเปรู มีหมู่บ้านที่ชื่อ Nuevo Saposoa ที่ตั้งอยู่ในป่าทึบมีพืชพันธุ์ธรรมชาตินานาชนิดและธาตุจำนวนมาก เมื่อนักวิทยาศาสตร์ได้เดินทางไปยังหมู่บ้านแห่งนี้จึงเกิดไอเดียสร้าง “พลังงานไฟฟ้า” จากพืชขึ้น เพื่อให้คนในหมู่บ้านได้ไฟฟ้าใช้เหมือนกับที่อื่นๆ

           “Plantalámpara” หรือโคมไฟพลังงานพืช (อย่างกับในหนังเรื่องอวตารเลย) เป็นผลงานของ UTEC (มหาวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี) ถูกพัฒนาโดยการใช้เชื้อเพลิงจากสารต่างๆ ในพืช และแบคทีเรียที่พบในดิ ซึ่งสามารถปล่อยสารอิเลคตรอนออกมาได้ในระหว่างการเจริญเติบโต หรือการสังเคราะห์แสง ซึ่งเจ้าโคมไฟนี้ถูกออกแบบให้เก็บพลังงานจากพืชไว้ในแบตเตอรี่ และสามารถนำพลังงานส่งไปที่หลอดไฟ (LED) เพื่อให้เกิดแสงสว่าง

          โคมไฟพลังงานพืชสามารถให้แสงสว่าง ได้นานถึง 2 ชั่วโมงต่อวัน โดยการนำพืชไปปลูกในกระถาง จากนั้นระบบแปลงพลังงานก็จะทำหน้าที่แปลงพลังงานจากพืชไปเป็นแสงสว่าง วัตถุประสงค์ของการสร้างโคมไฟพลังงานพื้น เพื่อนำโคมไฟนี้ไปให้แก่หมู่บ้านที่อยู่หางไกลความเจริญ ขาดแคลนไฟฟ้าในการดำรงชีวิต ถือเป็นอีกหนึ่งไอเดียที่ใช้ประโยชน์จากธรรมชาติ และอนุรักษ์ธรรมชาติไปในตัว

ที่มาภาพ www.iurban.in.th

 

 

ติดตามชี้ช่องรวย

แสดงความคิดเห็น

เรื่องที่แนะนำ