สนามเด็กเล่น บนหลังคาห้องสมุด

สนามเด็กเล่น

ห้องสมุดนอกจากจะเป็นที่ค้นคว้าหาความรู้แล้ว ยังสามารถเป็น สนามเด็กเล่น เพื่อให้เด็กได้ผ่อนคลายจากการอ่านหนังสือ John Lin และ Olivier Ottevaere หลังจากที่ประเทศจีนประสบเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่จังหวัดยูนนาน ทั้งสองได้ทำการสร้างห้องสมุดแห่งนี้ขึ้น เพื่อบูรณะสถานที่ให้กลายเป็นศูนย์อำนวยการของชุมชนที่ได้รับความเสียหาย

 

ห้องสมุดแห่งนี้ถูกออกแบบให้มีลักษณะเป็นเกลียวโค้งที่มาพบกับทางเดินที่ยกระดับ ทำให้ สามารถเดินขึ้นไปบนหลังคา และมองลงมาเห็นสนามกีฬาด้านล่าง ภายในมีชั้นวางหนังสือทำจากโครงไม้ที่ล็อกเกี่ยวกัน และยึดแขวนลงมาจากฝ้าเพดานลงมาถึงพื้น

การออกแบบห้องสมุดแห่งนี้ นอกจาก John Lin และ Olivier Ottevaere จะเป็นผู้ออกแบบแล้ว บริษัทไม้ในพื้นที่ยังได้ร่วมกันออกแบบและสอนเทคนิคในการก่อสร้างแบบภูมิปัญญาชาวจีนที่หาไม่ได้จากในตำรา เช่น การสลักไม้เข้าด้วยกันโดยไม่ใช้ตะปู เป็นต้น ลักษณะการออกแบบยังสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในพื้นที่ที่เป็นเนินเขามีพื้นที่จำกัด ถือได้ว่าเป็นการใช้พื้นที่ได้อย่างลงตัว และก่อให้เกิดประโยชน์กับชุมชน สังคม อีกด้วย

ที่มา www.iurban.in.th

 

ติดตามชี้ช่องรวย

แสดงความคิดเห็น

เรื่องที่แนะนำ