แฟรนไชส์คืออะไร ทำไมใครๆ ถึงอยากทำกัน หากเราอยากทำบ้าง ต้องเริ่มต้นอย่างไร

แฟรนไชส์

การทำแฟรนไชส์ก็เหมือนการขยายสาขาจะแตกต่างกันตรงที่การทำแฟรนไชส์ เป็นร้านค้าที่มีต้นแบบหรือร้านค้า ตึกแถว โดยวิธีการดำเนินมาจากร้านต้นแบบ ร้านต้นแบบคือร้านสาขาแรกของ ที่มีรูปลักษณ์เป็นต้นตัวตนของเราและระบบที่แข็งแรง เพียงพอที่จะต่อยอดสาขาต่อไป

ถ้าเราจะทำแฟรนไชส์ จำเป็นไหมที่ต้องมีแบรนด์

แน่นอนเพราะแบรนด์คือความน่าเชื่อ ถ้าหมดความเชื่อถือก็หมดทางเจริญก้าวหน้า เพราะแบรนด์ช่วยสร้างความผูกพันกับลูกค้า เมื่อต้องการสร้างแบรนด์ต้องใส่บุคลิกนิสัย จิตนิสัย จิตวิญญาณ แบรนด์ที่ดีจะมีมูลค่ามากขึ้น ซึ่งการทำแฟรนไชส์ คือ ธุรกิจที่มีเอกลักษณ์เดียวกัน ระบบธุรกิจถูกต้องตามขั้นตอน เราเรียกว่า แฟรนไซน์ซิ่ง (Franchising) หรืองานระบบ ประกอบด้วยงานสองส่วน คือ เจ้าของสิทธิ์ เราเรียกว่า แฟรนไชส์ซอ (Franchisor) ตกลงอนุญาตให้ผู้รับสิทธิ์เรียกว่า แฟรนไชส์ซี (Franchisee) เปิดร้านในนามตนเอง ถ้าระบบที่เกิดขึ้นต้องมีค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียมแรกเข้าส่วนนี้เป็นเงินที่แน่นอนคือ ค่าแฟรนไชส์ฟรี (Franchise Fee) ส่วนค่าธรรมเนียมเป็นเปอร์เซ็นต์ตามสัดส่วนการดำเนินงาน คือค่า รอยัลตี้ฟี (Royalty Fee) ซึ่งร้านค่าตลาดล่างๆ ที่มีค่าแฟรนไชส์ราคาถูก จะไม่คิดค่าธรรมเนียมส่วนนี้

การทำแฟรนไชส์ต้องอาศัยการทำคู่มือ ซึ่งจะเก็บรายละเอียดการวิธีดำเนินกิจการ และ ควรมีการปรับปรุงตลอดเวลาเพื่อให้ใช้ได้ทุกสถานการณ์ คู่มือนี้อาจเป็นภาพถ่ายหรือวีดีโอแบบแผน

ติดตามชี้ช่องรวย

แสดงความคิดเห็น

เรื่องที่แนะนำ