5 คาถาพารวยสำหรับพ่อค้าแม่ค้า ยิ่งสวดยิ่งขายดี!!!

คาถา

ไม่ได้ด้วยเล่ห์ก็ต้องเอาด้วยกล และถ้าไม่ได้ด้วยมนต์ก็ต้องได้ด้วยคาถานี่แหละจ้า……ในยุคที่เศรษฐกิจฝืดๆแบบนี้พ่อค้าแม่ค้าหลายรายก็เริ่มถอดใจกันแล้ว แต่จะว่าไปการจะทำการค้าขายนั้นจะพึ่งความขยันอย่างเดียวก็ไม่ได้ วันนี้ชี้ช่องรวยมีตัวช่อยในการเรียกลูกค้าเข้าร้าน นั่นก็คือคาถา สวดแล้วรวย ซึ่งวันนี้ได้รวบรวมมาทั้งหมด 5 คาถาด้วยกัน

1.คาถาเงินล้าน หลวงพ่อ ฤาษี ลิงดํา วัดท่าซุง

ตั้งนะโม 3 จบ

นาสังสิโม
พรหมา จะ มหาเทวา สัพเพยักขา ปะรายันติ (คาถาปัดอุปสรรค)
พรหมา จะ มหาเทวา อภิลาภา ภะวันตุ เม (คาถาเงินแสน )
มหาปุญโญ มหาลาโภ ภะวันตุเม (คาถาลาภไม่ขาดสาย)
มิเตภาหุหะติ (คาถาเงินล้าน)
พุทธะมะอะอุ นะโมพุทธายะ วิระทะโย วิระโคนายัง วิระหิงสา
วิระทาสี วิระทาสา วิระอิทถิโย พุทธัสสะ มานีมามะ พุทธัสสะ สวาโหม (คาถาพระปัจเจกพุทธเจ้า)
สัมปะติจฉามิ (คาถาเร่งลาภให้ได้เร็วขึ้น)
เพ็ง ๆ พา ๆ หา ๆ ฤา ๆ

2.คาถาเรียกทรัพย์ หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค

ตั้งนะโม 3 จบ
“พุทธะ มะอะอุ นะโมพุทธายะ” (1 จบ)

“วิระทะโย วิระโคนายัง วิระหิงสา วิระทาสี วิระทาสา
วิระอิตถิโย พุทธัสสะ มาณีมามะ พุทธัสสะ สะวาโหม” (จะสวด 3 จบ 5 จบ 7 จบ 9 จบก็ได้)

ให้สวดเวลาตื่นนอน ก่อนนอน หรือใส่บาตร รวมถึงเวลาค้าขาย ก็สามารถสวดได้เช่นกัน

3.คาถามหาลาภ หลวงพ่อรวย ปาสาทิโก วัดตะโก

ตั้งนะโม 3 จบ

สัมพุทธชิตา จะสัจจานิ เกรัตสะ พระพุทธชิตา
สัพพโส คุณะวิภา
สัมปัจโต นะรุตตะโม
มหาลาภัง สัพพะสิทธิ
ภะวันตุ เม

สวดภาวนาเพื่อขอโชคขอลาภ และทำมาหากินให้ร่ำรวยๆ

4.คาถาเรียกเงินเข้าร้าน

ตั้งนะโม 3 จบ และกล่าว

“โอม มหาลาโภ โชคะวันตัง เอหิ จงมา ธะนะปาตัง มากะมายังอักขะโต ปาระติโย วันทิตตะวา นะมามิหัง”

หากสวดทุกวัน เพื่อให้เรียกเงินเรียกทองเข้าร้าน จะได้ร่ำรวยๆ

5.คาถามเรียกลาภ

นะมามีมา มะหาลาภา อิติพุทธัสสะ
สุวัณณังวา ระชะตังวา มะณีวา ธะนังวา
พีชังวา อัตถังวา ปัตถังวา
เอหิ เอหิ อาคัจเฉยยะ
อิติมีมา นะมามิหัง

สวดภาวนาก่อนนอน 3 จบ จะเรียกทรัพย์โชคลาภให้มีได้อย่างน่าอัศจรรย์

ซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่ความเชื่อส่วนบุคคลนะคะ ถึงแม้จะมีคาถาดีแต่ถ้าพ่อค้าแม่ค้าไม่ขยันและอดทนก็ยากที่จะรวย แต่อย่างน้อยการสวดมนต์ภาวนา นอกจากจะช่วยเรื่องโชคลาภและ การการสวดมนต์ภาวนา จะช่วยให้ มีสมาธิ สติปัญญา ในแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น ดั่งคำพระที่บอกไว้ว่า สติมาปัญญาเกิด

ติดตามชี้ช่องรวย

แสดงความคิดเห็น