ครม.เตรียมดันไทยเป็น ฮับไบโอ คาดเงินลงทุนสะพัด 2 แสนล้าน

ฮับไบโอ

ครม.อนุมัติขยายแผนพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพไปยังพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างและอีสานตอนกลาง ดันไทยเป็น ฮับไบโอ ของอาเซียนภายในปี 2570 ก่อให้เกิดเงินลงทุน 2 แสนล้านบาท

ครม.อนุมัติขยายแผนพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพไปยังพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างและอีสานตอนกลาง ดันไทยเป็น ฮับไบโอ ของอาเซียนภายในปี 2570 ก่อให้เกิดเงินลงทุน 2 แสนล้านบาท

ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า ครม.ได้เห็นชอบมาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพของไทย ปี 2561-2570 เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมชีวภาพ อาทิ พลังงานชีวภาพ ชีวเคมีภัณฑ์ พลาสติกชีวภาพ ชีวเภสัชภัณฑ์ อาหารแห่งอนาคต อาหารสัตว์แห่งอนาคต โดยมีพื้นที่เป้าหมายโครงการ 3 พื้นที่ ได้แก่

  • เขตระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรืออีอีซี
  • ภาคอีสานตอนกลาง ที่ขอนแก่น
  • ภาคเหนือตอนล่าง ที่นครสวรรค์และกำแพงเพชร

โดยคาดว่า จะเกิดการลงทุนในอุตสาหกรรมชีวภาพในประเทศ 200,000 ล้านบาท แบ่งเป็นการลงทุนช่วง 5 ปีแรก หรือตั้งแต่ปี 2561-2565 ประมาณ 131,770 ล้านบาท และระหว่างปี 2566-2570 จำนวน 67,795 ล้านบาท ตั้งเป้าให้ไทยเป็นไบโอ ฮับ ออฟ อาเซียน ในปี 2570

นอกจากนี้จะช่วยสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรเพิ่มขึ้น จากเดิมเกษตรกรมีรายได้ 48,000 บาทต่อคนต่อปี เพิ่มเป็น 65,000-85,000 บาทต่อคนต่อปี เช่น อ้อย มันสำปะหลัง นำไปผลิต เอทานอล สารให้ความหวาน เม็ดพลาสติกชีวภาพ สร้างมูลค่าเพิ่มได้ 32-110 เท่า, ปาล์มน้ำมัน ผลิตวิตามิน สร้างมูลค่าเพิ่มได้ 20-45 เท่า รวมทั้งยาง สามารถนำไปผลิตยางล้อรถยนต์ ถุงมือยาง

ดร.อุตตม ย้ำว่า เศรษฐกิจชีวภาพ ถือเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ที่มีศักยภาพในอนาคต ซึ่งได้เริ่มต้นผลักดันการลงทุนสร้างเศรษฐกิจชีวภาพ เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2560 โดยมาตรการต่างๆจะเป็นการดำเนินงานที่ต่อเนื่อง เพื่อขยายผลไบโออีโคโนมีในพื้นที่อีอีซี ไปยังพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างและภาคอีสานตอนกลาง เพื่อเป็นการเตรียมการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบอีอีซี ในพื้นที่ศักยภาพอื่นทั่วประเทศ

บทความอื่นๆของชี้ช่องรวย

ติดตามชี้ช่องรวย

แสดงความคิดเห็น

เรื่องที่แนะนำ