กสิกรชี้ปัจจัยที่มีผลต่อ การลงทุน ปี 2018

กสิกรไทย จัดงานสัมมนา The Symbol of your Visionary : ก้าวทันเศรษฐกิจ ก้าวนำการลงทุน ปี 2018 เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์เศรษฐกิจโลกปี 2018 ที่ส่งผลต่อการค้าการลงทุนของประเทศไทย คาดปีนี้เศรษฐกิจไทยฟื้นตัวต่อเนื่อง แรงส่งจากภาคการส่งออก ท่องเที่ยว และการลงทุนภาครัฐ ในขณะที่ไทยยังเผชิญความเสี่ยงจากปัจจัยนอกประเทศหลายด้าน

ภาษีไปไหน โครงการประกวด Call For Clips

กรมประชาสัมพันธ์และสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) จัดการมอบรางวัลผู้ชนะโครงการประกวด “Call For Clips ภาษีไปไหน รัฐใช้พัฒนาประเทศด้านใดบ้าง” เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักเกี่ยวกับการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการติดตามข้อมูลการใช้จ่ายภาครัฐผ่านระบบ “ ภาษีไปไหน ” โดยมีผู้ชนะที่ได้รับรางวัลจำนวน 3 ผลงาน รวมมูลค่ารางวัล 1 แสนบาท จากผลงานส่งเข้าประกวดทั้งหมด 21 ผลงาน รศ.ดร.สังศิต พิริยะรังสรรค์ ประธานคณะอนุกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติด้านการประชาสัมพันธ์ในคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (คตช.) กล่าวว่า “ทางคณะอนุกรรมการฯ ได้มอบหมายให้กรมประชาสัมพันธ์และสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) จัดกิจกรรมการประกวด “Call For Clips ภาษีไปไหน?” เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการติดตามข้อมูลการใช้จ่ายภาครัฐผ่านระบบ “ภาษีไปไหน” โดยจากการจัดกิจกรรมครั้งนี้พบว่ามีผู้สนใจร่วมส่งผลงานเข้ามาเป็นจำนวนมาก “การประกวดครั้งนี้เปิดให้ประชาชนทั่วไปไม่จำกัดอายุส่งผลงานเป็น Video Clips ซึ่งผู้เข้าประกวดจะต้องนำเสนอประเด็นประโยชน์จากการใช้งานระบบ “ภาษีไปไหน” ซึ่งเป็นระบบสืบค้นข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณของภาครัฐ เพื่อนำเสนอว่าภาครัฐนำเงินภาษีไปใช้เพื่อสร้างความเจริญให้กับประเทศในมิติต่างๆ ในเชิงสร้างสรรค์อย่างไรหรือด้านใดบ้าง เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติอย่างไร โดยได้เปิดรับผลงานระหว่างวันที่ 19 กุมภาพันธ์ – 19 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา ซึ่งมีผู้สนใจส่งผลงานเข้ามาประกวดจำนวน 21 ผลงาน นับว่าได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างดี” รศดร.สังศิต กล่าว สำหรับทุกผลงานที่ส่งเข้ามาประกวดในครั้งนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการช่วยปลุกการมีส่วนร่วมให้ประชาชนตระหนักเกี่ยวกับเรื่อง “ภาษีไปไหน” เพื่อเป็นการส่งเสริมความโปร่งใสและให้ภาคประชาสังคมมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริต ซึ่งจากการนำเสนอผลงาน คณะกรรมการได้พิจารณาตัดสินและได้ผู้ชนะการประกวด ดังต่อไปนี้ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ บริษัท โมชั่นเรนเจอร์ จำกัด ได้รับรางวัลมูลค่า 50,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ นายภาคิณ ผู้กำจัด ได้รับรางวัลมูลค่า 30,000 บาท และรางวัลที่ 3 มี 2รางวัล ได้แก่ สวท.ตราด ผลงานชุด “ภาษีไปไหน […]

คุ้มค่า ดินสอไม้ จากกระดาษมือสอง

กระดาษจำนวนมากที่ใช้แล้วและถูกทิ้งไว้ในสำนักงาน กระดาษและ ดินสอ เหล่านี้จะถูกนำกลับมาใช้ใหม่ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น โดยจะถูกนำไปบดหรือตัดเพื่อนำไปรีไซเคิลหรือย่อยสลาย เพื่อนำกลับไปรีไซเคิลเพื่อนำมาใช้ใหม่ แต่ก็จะได้กระดาษที่มีคุณภาพต่ำลง ซึ่งไม่คุ้มกับกระบวนการผลิตที่ต้องใช้พลังงานและปล่อยก๊าซทำลายบรรยากาศโลก แต่ปัญหาเหล่านี้จะลดน้อยลงเมื่อมีเครื่องทำดินสอที่ชื่อว่า “P&P Office Waste Processor” ออกแบบโดยนักออกแบบชาวจีน ที่มองเห็นถึงคุณค่าของกระดาษที่ไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในสำนักงานได้อีกครั้งในรูปแบบของดินสอ เพียงแค่ใส่กระดาษที่ใช้แล้วลงไปด้านบนของเครื่อง และเสียบแท่งแกรไฟต์หรือไส้ดินสอเข้าไปในรู เพียงเท่านี้ก็จะได้ดินสอแท่งใหม่พร้อมใช้งาน ซึ่งมีรูปลักษณ์ไม่แตกต่างจากดินสอไม้ทั่วไป ถึงแม้ว่าการหาซื้อไส้ดินสออาจจะหายากสักหน่อย แต่ถ้าเครื่อง P&P Office Waste Processor เป็นที่นิยมขึ้นถูกนำไปใช้งานตามสถานที่ต่างๆ อย่าง สำนักงาน โรงเรียน สถานที่อื่นๆที่มีการใช้กระดาษเป็นจำนวนมาก กระดาษเหล่านี้ก็จะกลับมามีประโยชน์ได้อีกครั้ง และคุ้มค่าต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้น ที่มา www.iurban.in.th  

ศูนย์วิจัยกสิกร ไทยประเมินเศรษฐกิจไทยปี 2561

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยประเมินท่าทีนโยบายทางการค้าของสหรัฐฯ และสถานการณ์การค้าโลก โดยมองว่าแม้สหรัฐฯ จะประกาศใช้มาตรการกีดกันทางการค้าที่หลากหลายอันส่งผลกระทบต่อคู่ค้าและประเภทสินค้าต่างๆ กันออกไป แต่ด้วยขั้นตอนการปฏิบัติที่ค่อนข้างยืดหยุ่น จึงน่าจะส่งผลกระทบโดยรวมอยู่ในขอบเขตที่จำกัด และนำไปสู่การเจรจาเงื่อนไขทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และคู่ค้ารายประเทศ โดยไม่ลุกลามบานปลายจนกลายเป็นสงครามการค้า อย่างไรก็ตาม มาตรการกีดกันทางการค้าล่าสุดของสหรัฐฯ ที่มีต่อสินค้านำเข้าจากจีนมูลค่า 6 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ อาจส่งผลกระทบทางอ้อมต่อห่วงโซ่การผลิตและการส่งออกของภูมิภาคเอเชียตะวันออกรวมถึงไทย ทั้งนี้ สินค้าส่งออกไทยที่มีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบเฉพาะหน้า หลักๆ คงเป็นสินค้าที่อยู่ในห่วงโซ่การผลิตของจีน เช่น อุปกรณ์และชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ ชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้า และชิ้นส่วนโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น นอกจากนี้ ไทยยังมีความเสี่ยงจากการติดในรายชื่อประเทศคู่ค้าของสหรัฐฯ ที่บิดเบือนค่าเงิน ซึ่งมีนัยถึงข้อจำกัดในการดำเนินนโยบายอัตราแลกเปลี่ยนของทางการ อันอาจส่งผลให้เงินบาทแข็งค่าขึ้นในจังหวะที่รวดเร็วและผันผวน รวมถึงมีความเป็นไปได้ที่สหรัฐฯ จะออกมาตรการกีดกันสินค้าจากไทยโดยเฉพาะเจาะจง ซึ่งจำเป็นต้องติดตามต่อไปอย่างใกล้ชิด ท่ามกลางปัจจัยเสี่ยงจากสงครามการค้าโลก ศูนย์วิจัยกสิกรไทยจึงยังคงภาพรวมการส่งออกทั้งปี 2561 ไว้ที่ 4.5% จากภาพการส่งออกของไทยในเดือนม.ค. และ ก.พ. 2561 ที่ยังรักษาระดับการเติบโตไว้ได้ในระดับ 2 หลัก ซึ่งเป็นการเติบโตในรายสินค้าส่งออกสำคัญและรายตลาดหลัก สะท้อนถึงความต้องการของตลาดโลกยังมีแรงหนุนส่งออกไทยอยู่มาก ซึ่งจากปัจจัยดังกล่าว น่าจะหนุนให้การส่งออกของไทยในปีนี้โตได้สูงกว่า 4.5% (ประมาณการ ณ เดือนธ.ค. 2560) ทั้งนี้ การขึ้นภาษีนำเข้าของสหรัฐฯ ในสินค้าเครื่องซักผ้า แผงโซลาร์เซลส์ เหล็ก และอลูมิเนียมที่มีผลบังคับใช้แล้ว มาตรการของสหรัฐฯ ในการขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าจากจีนมูลค่า 6 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ที่คาดว่าจะเริ่มมีผลบังคับใช้ในช่วงกลางเดือนพ.ค. 2561 ตลอดจนแรงกดดันเพิ่มเติมต่อแนวโน้มการแข็งค่าของเงินบาท หากไทยติดอยู่ในบัญชีรายชื่อประเทศที่บิดเบือนค่าเงิน (Currency Manipulation) ยังคงเป็นประเด็นที่ต้องติดตาม จึงยังคงประมาณการส่งออกของไทยในปีนี้ ไว้ที่ 4.5% ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคงประมาณการการเติบโตทางเศรษฐกิจไทยทั้งปี 2561 ที่ 4.0% โดยมองว่าแรงหนุนยังมาจากการส่งออก ท่องเที่ยว […]

ชาบังนัน ปัตตานี 2 เดือน ก็คืนทุนได้

อีกเครื่องดื่มที่เป็นของขึ้นชื่อชาวภาคใต้อย่าง ชา ที่มีแฟรนไชส์ให้เลือกลงทุนหลากหลาย ซึ่งแต่แบรนด์จะมีความโดดเด่นที่แตกต่างกันออกไป และหนึ่งใน คือ ชาบังนัน ปัตตานี ชาใต้ที่มีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์ สูตรลับเฉพาะของ บังนัน ร้านชาขึ้นชื่อที่ จ.ภูเก็ต เปิดร้านชามาเป็นระยะเวลากว่า 10 ปี

แฟรนไชส์น่าลงทุน คืนทุนไว “Crepes A Day”

ใครที่กำลังอยากจะเปิดธุรกิจร้านขาย เครป แต่ไม่รู้จะเริ่มอย่างไร ไม่รู้ว่าจะต้องไปเรียนสูตรจากที่ไหน ยังมีอีกหนึ่งแฟรนไชส์ที่เป็นทางเลือกโดยที่ไม่ต้องเริ่มนับหนึ่ง กับแฟรนไชส์ “Crepes A Day” เครปเย็นนมสดฮอกไกโด ที่ดำเนินธุรกิจมาเป็นระยะเวลากว่า 10 ปี รู้รายละเอียดทุกขั้นตอน ทุกกระบวนการ จนขยายธุรกิจออกมาในรูปแบบของแฟรนไชส์ให้กับผู้ที่สนใจได้ลงทุน “Crepes A Day” ได้เริ่มต้นธุรกิจจากการทำ เครปเค้ก และพัฒนาต่อมาเป็นเครปเย็นด้วยสูตรที่คิดค้นขึ้นเอง โดยสร้างความแตกต่างปรับเปลี่ยนวัตถุดิบหรือท็ปปิ้งที่ใช้ให้หลากหลาย อาทิ อาทิ กล้วยหอม โอริโอ้ โอวัลติน ฝอยทอง บราวนี่ เป็นต้น สำหรับเมนูเด่นที่ทำให้เป็นที่รู้จัก คือ เครปเย็นนมสด ซึ่งในส่วนผสมหลักจะใส่ นมสดฮอกไกโด จากประเทศญี่ปุ่นลงไปลงไปในแป้งเครป และยังใช้นมสดฮอกไกโด เป็นวัตถุดิบหลักในการทำครีม สำหรับผู้ที่สนใจลงทุนแฟรนไชส์ทาง Crepes A Day มีรูปแบบแฟรนไชส์ให้ลงทุนในราคา 59,000 บาท สิ่งที่จะได้รับ คือ อุปกรณ์พร้อมจำหน่าย, วัตถุดิบสำหรับทำเครป อาทิ แป้งเครปเย็น 1 กิโลกรัม, ท็อปปิ้ง […]

เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ S.O.S+

คุณบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดโครงการ “ต่อยอดการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการการค้าออนไลน์ : Smart Online SMEs Plus(S.O.S+)” เพื่อขยายโอกาสแก่ผู้ประกอบการไทยในการขายสินค้าออนไลน์ผ่านการเจรจาธุรกิจร่วมกับ e-Marketplace ต่างชาติ     โดยได้รับเกียรติจากทีมผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานพันธมิตรชั้นนำด้าน e-Commerce เข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง ณ สถาบันผู้ประกอบการค้ายุคใหม่ (NEA) กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  

“ตลาดต่อยอด เออีซี เทรด เซนเตอร์” ศูนย์กลางค้าส่งแห่งแรกในประเทศไทย ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน

  หากกำลังมองหาศูนย์กลางค้าส่งแบบครบวงจร จำหน่ายสินค้าครอบคลุมทุกประเภท สามารถรองรับผู้ประกอบการและลูกค้า ได้ในทุกความต้องการทั้งในประเทศและต่างประเทศ ต้องที่ “ตลาดต่อยอด เออีซี เทรด เซนเตอร์” ศูนย์กลางค้าส่งแห่งแรกของประเทศไทย และใหญ่ที่สุดบนภูมิภาคอาเซียน คุณนิธิรุจน์ พงศ์ธนะรังสี Head of Corporate Marketing โครงการตลาดต่อยอด เออีซี เทรด เซนเตอร์ กล่าวว่า ในส่วนของ โครงการตลาดต่อยอดฯ เป็นโครงการสำคัญที่รวบรวมผู้ประกอบการทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ตั้งอยู่ที่ ต.เชียงรากน้อย ซึ่งเป็นทำเลที่มีความพร้อมในด้านโลจิสติก เสมือนเป็นศูนย์กลางที่สะดวกในการเดินทางไปได้ทุกภูมิภาค บนพื้นที่รวมกว่า 160 ไร่ ด้วยความตั้งใจที่อยากจะให้ประเทศไทยเป็น HUB ศูนย์กลางค้าส่งในระดับภูมิภาคอาเชียน เราจึงเริ่มจากการรวบรวมผู้ผลิต เจ้าของโรงงาน ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ผู้ค้า จากตลาดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น วรจักร สำเพ็ง เยาวราช ประตูน้ำ เป็นต้น มาไว้ในพื้นที่เดียวกัน ซึ่งไม่มีโครงการใดเคยทำมาก่อน เรียกได้ว่ามาที่เดียวมีครบทุกประเภทสินค้าที่มาจากทั่วประเทศ และจากประเทศเพื่อนบ้าน   ในส่วนความแตกต่างจากที่อื่น คือ […]

14 แบงก์ไทย ร่วมมือพัฒนา Thailand Blockchain Community Initiative แห่งแรกในไทย

คุณวิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย และนายปรีดี ดาวฉาย ประธานสมาคมธนาคารไทย พร้อมด้วยผู้แทนจาก 14 ธนาคารในไทย และรัฐวิสาหกิจและองค์กรธุรกิจใหญ่ 7แห่ง เปิดตัวโครงการ Thailand  Blockchain Community Initiative เพื่อนำเทคโนโลยีบล็อกเชนมายกระดับประสิทธิภาพและความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจของประเทศ เริ่มต้นด้วยโครงการบริการหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์บนระบบบล็อกเชน 

ผงโปรตีน จาก “จิ้งหรีด” นวัตกรรมใหม่ส่งออกทั่วโลก

บริษัท โกลบอล บั๊กส์ เอเชีย จำกัด โดย คุณกณิศนันท์ ธัญธิติวัฒน์ กรรมการบริหาร ได้จัดงาน เปิดตัว ผลิตภัณท์ ผงโปรตีน จากจิ้งหรีด (Cricket powder) ภายใต้ชื่อแบรนด์ เอ็นโต พาวเดอร์  (Entopowder) พร้อมเปิดตัวโรงงานผลิตที่อำเภอหัวหิน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเป็นโรงงานระบบปิดแบบครบวงจรทำตั้งแต่การอนุบาลจิ้งหรีดไปจนถึงขั้นตอนการใช้นวัตกรรมใหม่เพื่อแปรรูปให้เป็น ผงโปรตีน และ จิ้งหรีดอบแห้ง ให้ได้มาตรฐานระดับสากลเพื่อส่งขายไปยังกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป (อียู), แคนาดา, ญี่ปุ่น และ ออสเตรเลีย

1 2 3 27