Café Amazon มาแรงในตลาดกัมพูชา

Café Amazon กาแฟแบรนด์ไทยภายใต้กลุ่มบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ที่มาแรงมากๆ ในขณะนี้ มีการเติบโตและขยายสาขาอย่างรวดเร็วในตลาดกัมพูชา หลังจากที่ได้มีการเปิดตัวในรูปแบบ Stand-Alone และร้านในปั๊มน้ำมันเมื่อ 4 ปีก่อน

Phnom Penh Post รายงานว่า Café Amazon ได้เปิดดำเนินการสาขาแรกในกัมพูชาเมื่อปี 2013 ภายใต้การบริหารงานของบริษัท ปตท.กัมพูชา ซึ่งประสบความสำเร็จและได้ผลตอบรับจากตลาดกัมพูชาเป็นอย่างดี ทั้งในด้านการบริหารร้านและการขยายสาขา จนในปี 2016 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทแม่และเป็นเจ้าของแฟรนไชส์จากประเทศไทย ได้แต่งตั้งให้บริษัท ปตท.กัมพูชา เป็น Master Franchise เพื่อดูแลกิจการและบริหารจัดการแฟรนไชส์ในกัมพูชา

ปัจจุบัน Amazon ได้ขยายสาขาในกัมพูชารวมทั้งสิ้น 34 สาขา โดยมีสาขาอยู่ในพนมเปญ 26 สาขา และจังหวัดอื่นๆ เช่น เสียมราฐ สีหนุห์ เป็นต้น อีก 8 สาขา ทั้งนี้ ปตท.กัมพูชา มีแผนจะขยายสาขาให้ได้ 200 สาขาทั่วประเทศ ภายในระยะเวลา 10 ปี โดยกลยุทธ์หลักที่สำคัญในการขยายสาขาของ Café Amazon คือ การเปิดดำเนินกิจการเองและขาย แฟรนไชส์ให้นักธุรกิจที่สนใจ ทั้งในรูปแบบร้านในปั๊มน้ำมันและร้าน Stand-Alone ในสัดส่วนที่เหมาะสม เพื่อรักษาคุณภาพของสินค้าและบริการ อีกทั้งยังมีแผนที่จะขยายสาขาไปยังต่างจังหวัดให้มากขึ้น โดยเน้นจังหวัดใหญ่ๆ เช่น เสียมราฐ สีหนุห์ และพระตะบอง เป็นต้น

สำหรับจุดเด่นของการลงทุนใน  Café Amazon คือ แบรนด์เป็นที่รู้จัก คุณภาพสินค้าเป็นที่ยอมรับของลูกค้า ส่งผลให้ผู้ลงทุนได้รับผลตอบแทนดี มีความเสี่ยงต่ำ ระยะเวลาการคืนทุนโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 3 ปี ถึงแม้ว่าปัจจุบันจะมีการเพิ่มขึ้นของร้านกาแฟทั้งจากต่างชาติและท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีคู่แข่งในตลาดเพิ่มขึ้นมาก แต่ ปตท.กัมพูชา เห็นว่ายังมีโอกาสอีกมากสำหรับธุรกิจกาแฟในกัมพูชา เนื่องจากปริมาณความต้องการของผู้บริโภคยังคงมีเพิ่มขึ้น และตลาดยังไม่ถึงจุดอิ่มตัว

ทั้งนี้ การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่องของ Café Amazon เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า เป็นสิ่งที่ ปตท. กัมพูชา มุ่งเน้นมากกว่าการแข่งขันกับแบรนด์อื่นๆ ในตลาด เพื่อให้ลูกค้าเกิดความประทับใจและกลับมาใช้บริการอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้ง ยังคงเน้นรูปแบบการเปิดให้บริการตามปั๊มน้ำมันเพื่อให้บริการกับกลุ่มลูกค้าที่ต้องเดินทางไกลระหว่างจังหวัดควบคู่กันไป

ปัจจุบันธุรกิจร้านกาแฟในกัมพูชามีการแข่งขันกันค่อนข้างสูง มีร้านกาแฟแบรนด์ดังๆ จากต่างชาติมากมายมาเปิดสาขา อาทิ เช่น Coffee Bean, True Coffee, Starbuck, Black Canyon, Old Town Coffee และ Coffee World เป็นต้น รวมทั้งร้านกาแฟแบรนด์ดังที่เป็นของท้องถิ่น อย่าง Brown Coffee ที่เป็นที่นิยมของทั้งชาวกัมพูชาและชาวต่างชาติมานาน

อย่างไรก็ตาม การที่ Café Amazon สามารถแข่งขันในตลาดนี้ได้ อีกทั้งยังประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีนั้น ปัจจัยสำคัญน่าจะมาจากกลยุทธ์การตลาดที่ดีและแตกต่างของ Amazon ทั้งในด้านราคาซึ่งถูกและได้ปริมาณมากกว่าคู่แข่งทำให้ผู้ที่มีรายได้ไม่มากนักสามารถบริโภคได้

ทำเลที่ตั้งที่สะดวก การจัดร้านที่ตกแต่งและออกแบบมาในรูปแบบที่เหมาะสำหรับการให้บริการแบบ Take away มากกว่าการนั่งกินในร้าน จึงทำให้กลุ่มลูกค้าของ Amazon จะเน้นเป็นกลุ่มพนักงานออฟฟิศ นักเรียน นักศึกษา คนที่เดินทางไกล และกลุ่มผู้มีรายได้ปานกลาง ซึ่งถือเป็นกลุ่มคนส่วนใหญ่ของกัมพูชา ซึ่งแตกต่างจากกาแฟแบรนด์ดังๆ อื่น เช่น Starbuck, Coffee World หรือ Brown ที่เน้นกลุ่มลูกค้ากลุ่มรายได้ปานกลาง-สูง และกลุ่มชาวต่างชาติ และการตกแต่งร้านจะเน้นแนวมานั่งพักผ่อน พบปะสังสรรค์ นั่งทำงาน เป็นต้น

ดังนั้นด้วยกลยุทธ์การเข้าตลาด และการจับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่แตกต่างจากคู่แข่ง จึงทำให้ Café Amazon สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคส่วนใหญ่ในกัมพูชาได้และประสบความสำเร็จได้ในปัจจุบัน

 

 

ติดตามชี้ช่องรวย

แสดงความคิดเห็น