จำนวนจำกัด! สัมมนาฟรี ปฏิวัตินวัตกรรมอาหารยกระดับมาตรฐาน 4.0

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (เอสเอ็มอีแบงก์) ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จัดสัมมนา “ปฏิวัตินวัตกรรมอาหารยกระดับมาตรฐาน 4.0” ติดต่อกัน 2 วัน แบ่งเป็นภาคทฤษฎี วันที่ 20 กรกฏาคม 2560 เวลา 8.30-16.30น. ณ สำนักงานใหญ่ อาคาร SME Bank Tower ติดสถานีรถไฟฟ้าอารีย์ และภาคปฎิบัติ วันที่ 21 กรกฏาคม 2560 เวลา 9.30 – 16.30 น. เฉพาะลูกค้า SME Development Bank ณ โรงปฏิบัติการวิศวกรรมอาหาร ตึก CCA คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ร่วมปฏิวัตินวัตกรรมการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท เพื่อยกระดับมาตรฐานธุรกิจอาหารให้ก้าวเข้าสู่ยุคประเทศไทย 4.0 กับวิทยากรผู้มากความสามารถ รศ.ดร.กิตติพงษ์ ห่วงรักษ์ อาจารย์คณะอุตสาหกรรมเกษตรสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังมีความรู้และชํานาญพิเศษด้านกระบวนการแปรรูปอาหาร กระบวนการแปรรูปผักผลไมและธัญพืช ด้านความปลอดภัยของอาหาร แปงและผลิตภัณฑจากแปง ที่ปรึกษาเชิงลึกสําหรับอุตสาหกรรมอาหารของสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (ISMED) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 และคุณแวววรรณ วัฒนสิริวิทย์ กรรมการผู้จัดการบริษัท ฟู้ด เซอร์วิส แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด ให้บริการด้านอุตสาหกรรมอาหารครบวงจร อาทิ การจัดเก็บรักษาอาหาร เพื่อให้ได้มาตรฐานตามหลักและคุณค่าทางโภชนาการของอาหาร เพื่อคงสภาพความสดและสะอาดความสมบูรณ์ของสินค้าและตรงตามมาตรฐานสากล มีประสบการณ์ด้านอุตสาหกรรมอาหารมากว่า 15 ปี

 

ผู้สนใจเข้าร่วมงานสำรองที่นั่งด่วน โทร 02-265-3009, 098-269-8077 หรือ email: innocenter.smed@gmail.com สารมารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ : ศูนย์พัฒนา SMEs โทร. 081-4807594 รับจำนวนจำกัด ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย จากปกติคอร์สละ 10,000 บาทต่อท่าน

ติดตามชี้ช่องรวย

แสดงความคิดเห็น

เรื่องที่แนะนำ