ปิดจ๊อบงานขาย ผ่านออนไลน์ ด้วย ‘MyCRM’

          การทำธุรกิจในปัจจุบัน นอกจากจะต้องให้ความสำคัญด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าให้ดีที่สุดแล้ว งานด้านการขายก็มีส่วนสำคัญที่ชี้เป็นชี้ตายธุรกิจได้เช่นกัน ด้วยเหตุนี้จึงมีผู้พัฒนาซอฟแวร์หลายรายได้สร้างเครื่องมือสำหรับงานขายโดยเฉพาะขึ้นมา เพื่อให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีได้ใช้ในการบริหารธุรกิจให้มีประสิทธิภาพสูงสุด อย่างเช่น “MyCRM” โปรแกรม CRM สำหรับบริหารงานขายออนไลน์ที่จะช่วยให้จัดการธุรกิจได้สะดวกยิ่งขึ้น

          สำหรับ “MyCRM” คือโปรแกรม CRM สำหรับบริหารงานขาย ปิดการขาย เก็บข้อมูลลูกค้า วิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า และสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า โดยใช้งานผ่านระบบออนไลน์ โดยประกอบไปด้วย 4 คุณสมบัติหลักๆ ได้แก่

           iSale แอปพลิเคชั่นสำหรับงานขาย ที่จัดการระบบได้ผ่านออนไลน์ ครอบคลุมทุกกระบวนการขาย ตั้งแต่การบันทึกข้อมูลลูกค้า การคัดกรองข้อมูลลูกค้า การออกเอกสารประกอบ เช่น ใบเสนอราคา ใบสั่งขาย ใบกำกับภาษี เป็นต้น ซึ่งโปรแกรมนี้จะช่วยพัฒนาการทำงานของทีมขายให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นดี โดยมีการกำหนด Flow การทำงานที่ชัดเจน เช่น รูปแบบเอกสารการขายต่างๆ ในมาตรฐานเดียวกัน การแบ่งปันข้อมูลลูกค้าร่วมกัน การบันทึกกิจกรรมและการแจ้งเตือนโดยอัตโนมัติ ++ iStore ระบบหน้าร้านออนไลน์ สำหรับลูกค้าที่ต้องการทำใบเสนอราคาเอง โดยทำได้ผ่านสมาร์ทโฟนเพียงไม่กี่ขั้นตอน สามารถดาวน์โหลดใบเสนอราคาและส่งอีเมล์ให้ผู้อื่นได้ ช่วยลดขั้นตอนการทำงานของทีมขายให้น้อยลง

          iPurchases แอปพลิเคชั่นสำหรับงานจัดซื้อ ที่ครอบคลุมทุกส่วนงาน ตั้งแต่การบันทึกราคาซื้อสินค้าแต่ละหน่วยสินค้า, การบันทึกข้อมูลผู้ขาย, การจัดทำใบสั่งซื้อสินค้า, กระบวนการอนุมัติเอกสารใบสั่งซื้อ, การออกใบกำกับภาษีซื้อ เป็นต้น โดยระบบนี้จะช่วยให้การจัดซื้อให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากขึ้น มีการกำหนดมาตรฐานในการทำงานที่ชัดเจน เช่น ขั้นตอนอนุมัติเอกสารสั่งซื้อ และการบันทึกรายละเอียดการชำระเงิน

          iManager ระบบสำหรับผู้บริหาร ที่สามารถดูรายงานหรืออนุมัติเอกสารได้ผ่านระบบออนไลน์ มีรูปแบบรายงานมีทั้งแบบกราฟและตาราง เช่น ยอดขาย สินค้าขายดี กิจกรรมพนักงาน เป็นต้น ช่วยลดเวลาในการทำงานของผู้บริหารให้น้อยลง ตรวจสอบและอนุมัติเอกสารออนไลน์ สะดวกรวดเร็วและทันต่อความต้องการของลูกค้า

          สำหรับค่าบริการของ myCRM จะแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบคือ แบบไม่ต้องติดตั้งโปรแกรม (Software as a service) ราคาเริ่มต้นที่ 300 บาทต่อเดือน รายปีเริ่มที่ 3,600 บาท แบบติดตั้งโปรแกรม  (License) สำหรับผู้ที่ต้องการจัดการฐานข้อมูลด้วยตนเอง ราคาเริ่มต้นที่ 9,000 บาทต่อปี โดยผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.getmycrm.com สามารถทดลองใช้งานฟรี 60 วัน

ภาพจาก www.facebook.com/GetmyCRM

ติดตามชี้ช่องรวย

แสดงความคิดเห็น

เรื่องที่แนะนำ