เร่งสร้างระบบบิ๊กดาต้าเชื่อมข้อมูลทุกหน่วยงาน เอื้อ ปชช.นำไปใช้ประโยชน์

กระทรวงดิจิทัลและเศรษฐกิจเพื่อสังคม (ดีอี) ให้เร่งรัดการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ (บิ๊กดาต้า) ของประเทศโดยประสานงานกับกระทรวงต่างๆที่มีการจัดเก็บข้อมูลของประชาชน เช่น กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งกระทรวงการคลังที่มีการเก็บข้อมูลของผู้ที่มีรายได้น้อย

           โดยเบื้องต้น นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี หารือกับนายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์รัฐมนตรี เร่งรัดการจัดทำฐานข้อมูล ให้มีการประสานข้อมูลกันเพื่อความสะดวกในการให้บริการแก่ประชาชน และนำข้อมูลมาใช้ในการวิเคราะห์และกำหนดนโยบายที่มีความจำเป็นสำหรับการพัฒนาประเทศในส่วนของคณะกรรมการการจัดทำบิ๊กดาต้าในระดับประเทศตนได้เสนอแนวคิดว่าควรมีการปรับเปลี่ยนประธานคณะกรรมการจากที่ปัจจุบันมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอีเป็นประธานให้นายกรัฐมนตรีมาเป็นประธานเพื่อให้สามารถสั่งการข้ามกระทรวงได้ซึ่งจะทำให้นโยบายการจัดทำบิ๊กดาต้าเห็นผลเป็นรูปธรรม

 

           เรื่องการบริหารข้อมูลถือว่ามีความจำเป็นมาก ในส่วนของภาคเอกชนมีความตื่นตัวมากแล้วแต่ในส่วนของภาครัฐบิ๊กดาต้ายังไม่เกิด ตอนนี้ก็อยากให้นายกฯมาเป็นประธานเพื่อจะดูว่าจะขับเคลื่อนกันต่อไปอย่างไรจะดีไซน์อย่างไร เพราะต่อไปต้องสามารถเก็บข้อมูลตรงนี้มาใช้ในการปรับปรุงงานภาครัฐและมาใช้ประโยชน์ในด้านการพัฒนาอื่นๆ นายสมคิดกล่าวสำหรับความคืบหน้าโครงการขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศ (เน็ตประชารัฐ)

 

           รองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าปัจจุบันมีความมั่นใจว่าจะสามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จตามกำหนดในปี 2561 โดยสิ่งที่อยากให้ดำเนินการอย่างรวดเร็วก็คือหน่วยงานต่างๆ ต้องมีการกำหนดแผนว่าจะใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในหมู่บ้านต่างๆให้เกิดผลประโยชน์กับคนในชุมชนมากที่สุด เช่น กระทรวงพาณิชย์จะเข้าไปช่วยพัฒนาการค้าขายออนไลน์หรือระบบอีคอมเมิร์ซ กระทรวงเกษตรจะนำข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตไปช่วยวางแผนการเพาะปลูกเกษตรกร เป็นต้น

ติดตามชี้ช่องรวย

แสดงความคิดเห็น

เรื่องที่แนะนำ